תלמידים אשר נקבעה להם זכאות ע"י ועדת איפיון וזכאות של אגף החינוך, ושובצו ללימודים במסגרות החינוך המיוחד, זכאים להסעה מבתיהם למוסד החינוכי ובחזרה.

האיפיון שנקבע ע"י הועדה קובע זכאות/ אי זכאות לליווי בהסעה.

ההסעות מיועדות להביא את התלמידים מבית התלמיד אל מוסדות החינוך ובחזרה במתכונת יום יומית ובהתאם למערכת השעות הרשמית שלהם ולהחזירם לבתיהם. זמני ההסעה קבועים במהלך שנה למעט ימים מיוחדים – חגים וחופשות. ההסעה/המלווה אינם פרטיים אלא משולבים עם תלמידים ומוסדות נוספים.

 

הסעות חינוך מיוחד

 

תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בגילאי 3 עד 21 זכאים להסעה מביתם לבית הספר בו הם לומדים ובחזרה.

תלמידים בגילאי 0-3 ומעל גיל 21 יש לפנות מחלקת לשירותים חברתיים

זכאות וסוג ההסעה נקבעים לפי קוד לקות שנקבעה בועדת איפיון וזכאות בחינוך מיוחד, כך למשל חלק מהתלמידים זכאים להסעה מביתם, אך בעלי לקויי למידה נאספים מתחנות ההסעה ולא מהבית.

אין השתתפות בהסעות לטיפולים רפואיים וכד'.

 1. מחלקת החינוך המיוחד במועצה מעבירה לרשות ההסעות את שיבוץ המוסד החינוכי של התלמיד.
 2. במהלך חודשים יולי-אוגוסט נבנים מסלולי הנסיעה, תוך התחשבות בצרכי התלמידים ובכפוף לנהלי משרד החינוך.
 3. המסלולים המתוכננים מועברים לאישור משרד החינוך.
 4. חברת ההסעות מקבלת מאיתנו את פרטי התלמיד כולל שם, כתובת ומספר טלפון. (חברת ההסעות היא זו שמשבצת את הנהגים למסלולי ההסעה).
 5. יום-יומיים לפני תחילת שנת הלימודים הנהגים או המלווים יוצרים קשר עם ההורים לתיאום כתובת מדויקת ועדכון שעת האיסוף.
 6. שעת סיום הלימודים נקבעת לפי מערכת השעות של מוסד הלימודים, מוסד הלימודים מעביר את הנתונים לרשות ההסעות, במקרה ונתקלתם באי התאמה נא צרו קשר עם מנהל/ת מערך ההסעות ברשות

 1. חלק מתלמידי החינוך המיוחד שלומדים במוסדות מחוץ לתחומי המועצה מקבלים אישור לימודים מהמוסד רק בסוף אוגוסט. שינוי בשיבוץ תלמיד משפיע לעיתים על מספר מסלולים ולפיכך אנו ממתינים לסיום שיבוצי כלל התלמידים.
 2. שילובי הסעות בין הרשויות, עפ"י כללי משרד החינוך, נעשים רק בימים האחרונים של אוגוסט.
 1. על פי  חוזר מנכ"ל משרד החינוך באחריות בתי הספר לבנות את מערכת השיעורים בצורה היעילה ביותר, באופן שיהיה אפשר להסתפק באיסוף אחד למוסד החינוך ובפיזור אחד בלבד.
 2. במוסדות חינוך רגילים שיש בהם כיתות חינוך מיוחד ותלמידים עם מוגבלויות המשולבים בכיתות רגילות יאושרו כמה פיזורים עם הצגת מערכות שעות.
 3. לא יקוימו שיעורים במקצועות חובה בשעת אפס המחייבים קווי הסעות נוספים או מיוחדים.
 4. חובה על ההורים ללא קשר לסוג הלקות, ובכלל זה לקויות קלות לדאוג כי בהסעת האיסוף בבוקר ימתין עם התלמיד ליד ביתו אדם מבוגר עד הגעת רכב ההסעות.
  כמו כן עליהם לדאוג כי בהסעת הפיזור בצהריים מבית הספר לבית התלמיד ימתין בתחנת ההורדה ליד בית התלמיד אדם מבוגר שיקלוט את התלמיד ויוביל אותו לביתו.
  אין לאפשר את המתנת התלמיד לבדו עד להגעת רכב ההסעה בבוקר, ואין לאפשר הורדה ליד הבית והשארת התלמיד לבדו בדרכו לביתו בצהריים.
 5. המתנה ללא הורים תתאפשר רק במקרים בהם יעבירו ההורים למנהל אגף החינוך ברשות המקומית הצהרה בכתב חתומה בפני עו"ד בה הם מאשרים את השארת התלמיד.

טופס תצהיר הורים - המתנה להסעה ללא ההורים

זמני סיום הלימודים נקבעים ע"י משרד החינוך על פי לקות התלמידים. בימים של טיולים, מסיבות, מחלה או כל חזרה שאינה בשעת סיום הלימודים התקנית באחריות הורי התלמיד לדאוג לחזרתו הביתה.

סיום לימודים בימים מיוחדים

כל מסגרת חינוכית מחויבת לקבל את אישור המפקח המחוזי של משרד החינוך ועל התאריכים בהם יתקצר יום הלימודים. כמו כן ועפ"י הנחיות משרד החינוך, על המוסד החינוכי לעדכן את ההורים כבר בתחילת שנת הלימודים מהי תוכנית העבודה בחופשות ובאילו תאריכים יתקצר יום הלימודים.

קיצור יום לימודים

תלמידים שלומדים במסגרות החינוך המיוחד, לא יוכלו להשתחרר לפני סיום יום הלימודים.


על פי הוראת משרד החינוך הסעת תלמידים תתבצע אך ורק בשעת סיום הלימודים הרשמית ואין הסעות לצהרונים או מצהרונים.
מלבד תלמידים השוהים במועדונית מטעם משרד הרווחה אשר במקרים מסויימים זכאים להסעות למועדונית אלו.

יש להודיע על ביטול הסעה במידה והתלמיד לא יגיע בבוקר או בצהרים או בשניהם, על מנת למנוע עיכובים מיותרים לתלמידים האחרים הנוסעים באותה ההסעה.

לעדכון על שינוי או ביטול יש לפנות לרשות ההסעות באמצעות דוא"ל: orit@bney-ayish.muni.il

בקשות מיוחדות אשר אינן מאושרות בכללי זכאות להסעה של משרד החינוך המפורטים לעיל מופנות ע"י המועצה לוועדת הסעות מרכזית של משרד החינוך. דיוניה מרכזים את כל הבקשות מכל הרשויות בארץ.

הוועדה מתכנסת  אחת לחודש, דנה בכל מקרה לגופו ומשיבה תשובה בכתב למועצה, כל התהליך עד קבלת התשובה נמשך כחודשיים.