משמר אזרחי

מערך ההתנדבות במשטרת ישראל הינו מכפיל כוח משמעותי וגדול, המסייע למשטרת ישראל בהשגת יעדיה ומהווה בית חם לעשרות אלפי אזרחים העוסקים בפעילות התנדבותית. ההתנדבות כוללת הכשרה. המערך הינו ערך מוסף מרכזי ונדבך חשוב ביכולות ההתמודדות עם המציאות המורכבת בשגרה ובחירום.