דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
מספר שם הפרוטוקול תאריך קטגוריה סוג קבצים
מספר: שם הפרוטוקול: הסכם קואליציוני תאריך: 12/05/2024 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת שלושה - התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח למתן שירותי הפעלה של צהרונים לילדים ושל תוכנית קיץ תאריך: 05/05/2024 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: ועדת שלושה על מתן שירותי אבטחה ושמירה תאריך: 17/03/2024 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: 68 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 68 תאריך: 31/01/2024 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
צפייה בתמלול
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת שלושה - שיפוץ מבני ציבור תאריך: 08/01/2024 קטגוריה: סוג: התקשרות עם משכ"ל קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת שלושה - התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכר מחשוב למוצרי ושירותי IT תאריך: 08/01/2024 קטגוריה: סוג: התקשרות עם משכ"ל קבצים:
מספר: 67 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 67 תאריך: 26/12/2023 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
צפייה בתמלול
מספר: 67 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 67 תאריך: 26/12/2023 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
צפייה בתמלול
מספר: שם הפרוטוקול: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד חברת מטר רובוטיקס תאריך: 18/12/2023 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד עמותת נכ"ח- נתינה כדך חיים תאריך: 18/12/2023 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – עמותת מכון דוידסון תאריך: 18/12/2023 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 66 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 66 תאריך: 22/11/2023 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 65 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 65 תאריך: 12/09/2023 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תוכנית תלמ"א תאריך: 03/09/2023 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת שלושה מכרז 22/2022 תאריך: 03/09/2023 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: 151 שם הפרוטוקול: פרוטוקול אישור עובדות חברת גביה תאריך: 10/07/2023 קטגוריה: סוג: ועדת אישורים עירוניים קבצים:
מספר: 151 שם הפרוטוקול: פרוטוקול אישור עובדות חברת גביה תאריך: 10/07/2023 קטגוריה: סוג: ועדת גביה קבצים:
מספר: 61 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 61 תאריך: 12/06/2023 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
צפייה בתמלול
מספר: 60 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 60 תאריך: 16/05/2023 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
צפייה בתמלול
מספר: 59 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 59 תאריך: 18/04/2023 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 58 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 58 תאריך: 18/04/2023 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 57 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 57 תאריך: 20/03/2023 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 24 שם הפרוטוקול: שירותי ניהול ופיקוח תאריך: 06/03/2023 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: 55 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 55 תאריך: 06/02/2023 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
צפייה בתמלול
מספר: 54 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 54 תאריך: 06/02/2023 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
צפייה בתמלול
מספר: 53 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 53 תאריך: 04/01/2023 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
צפייה בתמלול
מספר: שם הפרוטוקול: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - עמותת אתנה – מחשב נייד לכל מורה תאריך: 28/12/2022 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 52 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 52 תאריך: 30/11/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: הודעת פרסום בדבר החלטות ועדת התקשרויות בשנת 2021 במסגרת מאגר היועצים תאריך: 02/11/2022 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תרומות - מחשב לכל מורה תאריך: 27/10/2022 קטגוריה: סוג: ועדת תרומות קבצים:
מספר: 51 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 51 תאריך: 29/09/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
צפייה בתמלול
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תרומות - קבוצת קרסו מוטורס תאריך: 14/09/2022 קטגוריה: סוג: ועדת תרומות קבצים:
מספר: 17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת שלושה מתאריך 06.09.22 תאריך: 06/09/2022 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: 50 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 50 תאריך: 29/08/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
צפייה בתמלול
מספר: 22 שם הפרוטוקול: הודעת בדבר התקשרות למתן שירותי תכנון תנועה תאריך: 29/08/2022 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 20 שם הפרוטוקול: הודעת בדבר התקשרות עם יועץ ממאגר היועצים - אחזקת אתר אינטרנט תאריך: 28/08/2022 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 21 שם הפרוטוקול: ועדת התקשרויות דבר הפעלת תוכנית קרב תאריך: 21/08/2022 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 19 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר הגדלת התקשרות למתן שירותי תכנון מתאריך 02.08.22 תאריך: 21/08/2022 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 17 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר כניסה למאגרי יועצים מתאריך 01.08.2022 תאריך: 21/08/2022 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: דו"ח ועדת שלושה לשנת 2022 - נכון לתאריך 21.08.22 תאריך: 21/08/2022 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: 16 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר התקשרות למתן שירותי יועץ משפטי תאריך: 15/08/2022 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: ועדת שלושה התקשרות עם משכ"ל - שירותי ליווי להסעות חינוך המיוחד תאריך: 14/08/2022 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - מילניום תאריך: 05/07/2022 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד - אלפא רעות תאריך: 05/07/2022 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 48 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 48 תאריך: 26/06/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
צפייה בתמלול
מספר: 24 שם הפרוטוקול: ועדת שלושה התקשרות לשירותי ניהול/פיקוח תאריך: 21/06/2022 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: 47 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 47 תאריך: 09/06/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 14 שם הפרוטוקול: הודעת בדבר כניסה למאגר יועצים תאריך: 08/05/2022 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 13 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר התקשרות למתן שירותי יועץ חשמל לצורך סיוע בהכנת מסמכי מכרז לקישוטי תאורה ביישוב תאריך: 02/05/2022 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 12 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר התקשרות למתן שירותי יועץ נגישות לצורך עריכת סקר נגישות תאריך: 02/05/2022 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 46 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 46 תאריך: 26/04/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
צפייה בתמלול
מספר: 11 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר התקשרות למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח על פרויקטים במועצה תאריך: 07/04/2022 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: ועדת שלושה למתן שירותי ניקיון במוסדות חינוך ומוסדות ציבור תאריך: 07/04/2022 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: הודעת בדבר כניסה למאגר יועצים תאריך: 04/04/2022 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: הודעת בדבר כניסה למאגר יועצים תאריך: 21/03/2022 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 15 שם הפרוטוקול: ועדת שלושה לשירותי ניהול ופיקוח תאריך: 16/03/2022 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: 45 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 45 תאריך: 23/02/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
צפייה בתמלול
מספר: 4 שם הפרוטוקול: הודעת בדבר התקשרות למתן שירותי ניהול ותכנון לשכונת גני טל תאריך: 23/02/2022 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר התקשרות למתן שירותי הנהלת חשבונות ביצוע התאמות לכרטיסי ספציפיים תאריך: 23/02/2022 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: התקשרות מסגרת לאספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש תאריך: 15/02/2022 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: 44 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 44 תאריך: 06/02/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
צפייה בתמלול
מספר: 42 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 42 תאריך: 18/01/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
צפייה בתמלול
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 0 תאריך: 18/01/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר התקשרות בדבר שמאות מקרקעין ויועץ כלכלי תאריך: 21/12/2021 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 41 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 41 תאריך: 20/12/2021 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר התקשרות בדבר שמאות מקרקעין ויועץ כלכלי תאריך: 19/12/2021 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר כניסה למאגר יועצים בתחום תכנון תב"ע תאריך: 29/11/2021 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר כניסה מאגר יועצים בתחום מתן שירותי תכנון תב"ע תאריך: 29/11/2021 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר כניסה מאגר יועצים בתחום שירותי מקרקעין תאריך: 23/11/2021 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 40 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 40 תאריך: 15/11/2021 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
צפייה בתמלול
מספר: 39 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 39 תאריך: 30/10/2021 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - תלמ"א תאריך: 05/10/2021 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: הודעת פרסום בדבר התקשרות עם יועץ ממאגר היועצים למתן שירותים משפטים לליווי חתימה על הסכם גג תאריך: 02/08/2021 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר ביטול זכיה שירותי אדריכלות ביה"ס "אפרתי" תאריך: 02/08/2021 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 38 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 38 תאריך: 26/07/2021 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
צפייה בתמלול
מספר: שם הפרוטוקול: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - פעילות לבני נוער תאריך: 22/07/2021 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר כניסה מאגר יועצים תאריך: 12/07/2021 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 36 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 36 תאריך: 29/06/2021 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 35 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 35 תאריך: 21/06/2021 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: שירותי ניהול ופיקוח: צהרונים לילדים ותכנית קיץ תאריך: 17/06/2021 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: 31 שם הפרוטוקול: שירותי ניהול ופיקוח: אספקת כלי אצירה מ]לסטיק ומתכת לפסולת ומחזור תאריך: 16/06/2021 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: 17 שם הפרוטוקול: שרותי ניהול ופיקוח: אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק. תאריך: 09/06/2021 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: שירותי פיקוח וניהול: מתן שירותי אבטחה ושמירה תאריך: 02/06/2021 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: 34 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 34 תאריך: 31/05/2021 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 33 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 33 תאריך: 26/04/2021 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
צפייה בתמלול
מספר: 32 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 32 תאריך: 18/04/2021 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
צפייה בתמלול
מספר: 31 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 31 תאריך: 07/03/2021 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
צפייה בתמלול
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 0 תאריך: 31/01/2021 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
צפייה בתמלול
מספר: 24 שם הפרוטוקול: שירותי ניהול ופיקוח ליסינג רכבים תאריך: 03/01/2021 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: 28 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 28 תאריך: 27/12/2020 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 0 תאריך: 27/12/2020 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
צפייה בתמלול
מספר: שם הפרוטוקול: וועדת מכרזים ביום ב' 21/12/2020 תאריך: 21/12/2020 קטגוריה: סוג: ועדת מכרזים קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תרומות - עמותת אח-שב ציונות 2000 תאריך: 26/11/2020 קטגוריה: סוג: ועדת תרומות קבצים:
מספר: 26 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 26 תאריך: 16/11/2020 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 25 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 25 תאריך: 29/10/2020 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 47 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר התקשרות עם יועץ ממאגר היועצים תאריך: 22/10/2020 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 46 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר התקשרות עם יועץ ממאגר היועצים תאריך: 22/10/2020 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: עבודות שיפוץ בבתי ספר תאריך: 30/09/2020 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: 37 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר התקשרות עם יועץ ממאגר היועצים תאריך: 17/09/2020 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 36 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר התקשרות עם יועץ ממאגר היועצים תאריך: 14/09/2020 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 24 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 24 תאריך: 14/09/2020 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 35 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר כניסה למאגר יועצים תאריך: 08/09/2020 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 33 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר התקשרות עם יועץ ממאגר היועצים תאריך: 03/09/2020 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: מתן שירותי חשבות שכר תאריך: 31/08/2020 קטגוריה: סוג: ועדה להארכת התקשרות קבצים:
מספר: 23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 23 תאריך: 30/08/2020 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 15 שם הפרוטוקול: ועדת שלושה לניהול ופיקוח לשירותי IT תאריך: 25/08/2020 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: ועדת שלושה לניהול ופיקוח כ"א זמני תאריך: 25/08/2020 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: 31 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר התקשרות עם יועץ ממאגר היועצים תאריך: 23/08/2020 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 20 שם הפרוטוקול: ועדת שלושה לשירותי ניהול ופיקוח תאריך: 20/08/2020 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: 30 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר התקשרות עם יועץ ממאגר היועצים תאריך: 12/08/2020 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 29 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר כניסה למאגר יועצים תאריך: 11/08/2020 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 29 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר כניסה למאגר יועצים תאריך: 09/08/2020 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 29 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר כניסה למאגר יועצים תאריך: 09/08/2020 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש תאריך: 05/08/2020 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: 24 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר התקשרות עם יועץ ממאגר היועצים תאריך: 27/07/2020 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 23 שם הפרוטוקול: החלטת ועדת התקשרויות-ביקורת שכר תאריך: 26/07/2020 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 22 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר התקשרות עם יועץ ממאגר היועצים תאריך: 20/07/2020 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 21 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר התקשרות עם יועץ ממאגר היועצים תאריך: 20/07/2020 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 20 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר כניסה למאגר יועצים תאריך: 19/07/2020 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 17 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר התקשרות עם יועץ ממאגר היועצים תאריך: 19/07/2020 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תרומות- סיוע במימון פרויקט פר"ח לסטודנטים תאריך: 08/07/2020 קטגוריה: סוג: ועדת תרומות קבצים:
מספר: 16 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר כניסה למאגר יועצים תאריך: 07/07/2020 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 15 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר התקשרות עם יועץ ממאגר היועצים תאריך: 06/07/2020 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: ועדת שלושה לשירותי נקיון תאריך: 06/07/2020 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: שירותי פיקוח לשירותי נקיון תאריך: 06/07/2020 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 0 תאריך: 28/06/2020 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
צפייה בתמלול
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 0 תאריך: 28/06/2020 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
צפייה בתמלול
מספר: 10 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר כניסה למאגר יועצים תאריך: 18/06/2020 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר כניסה למאגר יועצים תאריך: 09/06/2020 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר כניסה למאגר יועצים תאריך: 09/06/2020 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תרומות- רכישת סורקים תאריך: 09/06/2020 קטגוריה: סוג: ועדת תרומות קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר כניסה למאגר יועצים תאריך: 26/05/2020 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: 25 שם הפרוטוקול: ליסינג תפעולי-רכב ראש המועצה תאריך: 17/05/2020 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: ועדה להארכת התקשרות תאריך: 07/05/2020 קטגוריה: סוג: ועדה להארכת התקשרות קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: הודעה בדבר כניסה למאגר יועצים תאריך: 06/05/2020 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: הודעה בדבר פרסום מאגר יועצים תאריך: 22/04/2020 קטגוריה: סוג: ועדת התקשרויות קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: רכישת ביטוח צד ג' רובד שני תאריך: 21/04/2020 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: 19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 19 תאריך: 06/04/2020 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 25 שם הפרוטוקול: פרוטוקול חתום 30.3.20 תאריך: 30/03/2020 קטגוריה: סוג: ועדת שלושה קבצים:
מספר: 18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 18 תאריך: 15/01/2020 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
צפייה בתמלול
מספר: 14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 14 תאריך: 13/11/2019 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 13 תאריך: 11/09/2019 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 11 תאריך: 12/08/2019 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 8 תאריך: 26/06/2019 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
צפייה בתמלול
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 6 תאריך: 30/05/2019 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 5 תאריך: 10/04/2019 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
צפייה בתמלול
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 3 תאריך: 27/12/2018 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 25 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 25 תאריך: 21/08/2018 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
צפייה בתמלול
מספר: 24 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 24 תאריך: 21/08/2018 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 22 תאריך: 03/07/2018 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 21 תאריך: 14/05/2018 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 20 תאריך: 15/03/2018 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
צפייה בתמלול
מספר: 19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 19 תאריך: 12/03/2018 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 17 תאריך: 04/01/2018 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 162017 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 162017 תאריך: 29/11/2017 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
צפייה בתמלול
מספר: 102017 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 102017 תאריך: 27/08/2017 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
צפייה בתמלול
מספר: 82017 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 82017 תאריך: 08/07/2017 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 62017 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 62017 תאריך: 29/06/2017 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 42017 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 42017 תאריך: 16/05/2017 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 32017 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 32017 תאריך: 23/03/2017 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 12017 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 12017 תאריך: 30/01/2017 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 112016 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 112016 תאריך: 28/12/2016 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 102016 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 102016 תאריך: 23/11/2016 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 92016 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 92016 תאריך: 28/09/2016 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 82016 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 82016 תאריך: 16/08/2016 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 72016 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 72016 תאריך: 14/07/2016 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 62016 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 62016 תאריך: 09/06/2016 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 52016 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 52016 תאריך: 09/06/2016 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 42016 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 42016 תאריך: 31/03/2016 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 22016 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 22016 תאריך: 25/02/2016 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 12016 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 12016 תאריך: 07/01/2016 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 12016 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 12016 תאריך: 07/01/2016 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 142015 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 142015 תאריך: 29/12/2015 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 122015 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 122015 תאריך: 03/11/2015 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 112015 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 112015 תאריך: 20/10/2015 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 102015 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 102015 תאריך: 01/09/2015 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 82015 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 82015 תאריך: 30/06/2015 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 72015 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 72015 תאריך: 26/05/2015 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 62015 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 62015 תאריך: 10/05/2015 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 52015 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 52015 תאריך: 04/05/2015 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 42015 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 42015 תאריך: 19/03/2015 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 32015 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 32015 תאריך: 02/03/2015 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 12015 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 12015 תאריך: 05/02/2015 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 132014 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 132014 תאריך: 08/12/2014 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 112014 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 112014 תאריך: 05/11/2014 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 102014 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 102014 תאריך: 22/09/2014 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 92014 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 92014 תאריך: 11/08/2014 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 82014 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 82014 תאריך: 06/08/2014 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 72014 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 72014 תאריך: 07/07/2014 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 52014 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 52014 תאריך: 11/06/2014 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 42014 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 42014 תאריך: 13/05/2014 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: 22014 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאת המועצה מס' 22014 תאריך: 10/03/2014 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאת המועצה קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 0 תאריך: 30/11/-0001 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: הודעה בדבר כניסה למאגר יועצים תאריך: 30/11/-0001 קטגוריה: סוג: קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: ספר הקצאות תאריך: 30/11/-0001 קטגוריה: סוג: ועדת הקצאות קרקע/מבני ציבור קבצים:
האתר בהרצה
שירותים בקליק
בקלי קלות
על ציר הזמן