כאשר אדם מוסר את כלבו לבעלותו של אחר, עליו לדאוג לרישום הכלב אצל הווטרינר הרשותי באזור המגורים של בעל הכלב החדש. יש לשלם אגרת רישוי חדשה.

אחזקתו של הכלב וכל חובת בעלותו לפי דרישות החוק מוסבות על הבעלים החדש רק לאחר:

  1. ביצוע העברת הבעלות בפועל.
  2. ביצוע בדיקה שהבעלים החדש אכן מופיע ככזה  באתר המרכז הארצי לרישום כלבים של משרד החקלאות.

עד לביצוע הליך זה, כל חובות הבעלות לפי דרישות החוק יחולו על הבעלים הקודם, הרשום במרכז הארצי. 

תהליך ביצוע העברת הבעלות      

  • יש למלא טופס "העברת בעלות על כלב"  (ניתן להורדה מאתר משרד החקלאות) כולל חתימות המוסר והמקבל, ולצרף תצלומי תעודות זהות של שני הצדדים. רצוי לצרף גם את הרישיון האחרון לאחזקת הכלב.
  • יש להעביר את המסמכים הנ"ל בהקדם לרופא-הווטרינר הרשותי באזור המגורים של הבעלים החדש של הכלב. אם אזור המגורים של הבעלים החדש הוא המועצה המקומית בני עי"ש:
  • יש לשלוח את כלל הניירת והמסמכים לכתובת הדוא"ל: veterinar@bney-ayish.muni.il . יש לוודא כי פרטי ההתקשרות מופיעים בבירור.
  • יש לשלם אגרת רישוי ברשות המקומית עבור הנפקת רישיון מעודכן.
  • אין באמור מכדי לפטור מחובת חיסון נגד כלבת וחובת סימון בשבב.

בברכה,ד"ר סיון ריטר,

D.V.M רופאה  וטרינרית    

רשותית המועצה המקומית בני עי"ש: veterinar@bney-ayish.muni.il
טלפון: 08-8595132