הורים יקרים, 

מצ"ב קישור לרישום ושיבוץ ילדכם לקראת שנת הלימודים תשפ"גיופעל ביום ב', 3.01.2022 בשעה 16:00 ) ויימשך עד יום ראשון כ"א בשבט התשפ"ב (23 בינואר 2022).

הודעת רישום גני ילדים חובה וטרום חובה לקראת שנת הלימודים התשפ"ג.

הורים לילדים שנולדו בין התאריכים הרשומים מטה זכאים להגיע למחלקת החינוך שבמועצההמקומית בכדי לרשום את בנם/בתם לגן ילדים ממלכתי/ ממ"ד לשנת הלימודים התשפ"ג הבעל"ט.

גילאי הרישום:

גילאים תאריכים

גילאי 5 שנים

ג' בטבת התשע"ז - 1 בינואר 2017

י"ג בטבת התשע"ח - 31 בדצמבר 2017

גילאי 4 שנים

 

י"ד בטבת התשע"ח - 1 בינואר 2018

כ"ג בטבת התשע"ט - 31 בדצמבר 2018

גילאי 3 שנים

 

כ"ד בטבת התשע"ט - 1 בינואר 2019

ג' בטבת התש"ף - 31 בדצמבר 2019

לידיעתכם - ניתן להירשם  כאן, באתר המועצה. 

נקיים 2 ימי רישום מיוחדים אחה"צ

יום שני א' בשבט התשפ"ב (3.1.2022) בין השעות  16:00-18:00

יום שלישי ב' בשבט התשפ"ב (4.1.2022)  בין השעות  16:00-18:00

קבלת קהל מתבצעת אך ורק עם רישום מראש בטלפון והצגת תו הירוק.

ניתן לתאם מועד הגעה מראש בטלפון 08-8595109              

בימים א'-ה' בין השעות 8:30– 13:00.

 שימו לב, הכניסה היא רק עם התו הירוק.

  • הרישום מתבצע לתושבי הרשות בלבד.
  • יש להגיע עם תעודות זהות מעודכנות של ההורים הכולל את ספח עם פרטי הילד/ה.
  • תושב חדש יש להגיע עם:
  • תעודות זהות מעודכנות של ההורים הכולל את הספח עם פרטי הילד/ה
  • אישור ביטול רישום לשנה"ל תשפ"ג מהרשות בה למד הילד/ה בתשפ"ב
  • לתשומת לב,

ילידי חודשים ינואר - יוני 2018 - יש להירשם לגנים "תמר",  "כלנית" ו"גוזל"

ילידי חודשים ספטמבר - דצמבר 2018 - יש להירשם לגנים "ורד", "סיגליות" ו"דקל"

ילידי חודשים יולי -  אוגוסט 2018 - השיבוץ יתבצע ע"פ שיקול דעת וצרכים של הרשות

פרטים נוספים ניתן לקבל במחלקת-החינוך שבמועצה בטלפון – 08-8595109.      

מוגשת בזאת טבלת התשלומים עבור בנכם/בתכם לשנת הלימודים התשפ"ג

בגני ילדים חובה/טרום חובה.

 

סוג התשלום

עלות כספית לשנה

 

ביטוח תאונות אישיות

69.00 ₪.

 

"קרן-קרב"

 ₪148.00
 

סל-תרבות

79.00 ₪
 

טיול שנתי

₪50.00

 

ריתמיקה

 ₪300.00

     ניתן לבצע את התשלום במחלקת הגביה קודם הרישום במספר אפשרויות:

  • מזומן.
  • כרטיס אשראי במקום/טלפונית.
  • שלושה שיקים לתאריכים הבאים: 1.10.2022, 1.11.2022, 1.12.2022.

הסכום הנ"ל נתון לשינוי בכפוף להוראות משרד החינוך

בהצלחה ובאיחולי הסתגלות פוריים.

רפאל חובב,

מנהל מחלקת-החינוך