פניות / תלונות ציבור

2606 פניות הגיעו לממונה על פניות הציבור ולמוקד העירוני  בשנת 2017.

תהליך תיעוד הפניות, דרכי הטיפול בהן והצגת הפתרונות – תועדה ברישום ידני.

טיפול בפניות הציבור מבוצע על פי נוהל פניות ציבור המותאם לשינויים ארגוניים שבוצעו במועצה.

על פי הנוהל  על כל תושב המעוניין לפנות למועצה בדבר פניה או תלונה יש לפנות למוקד העירוני שמספרו 108 בטלפון נייח או מס' טלפון 08-8691936 – מכל טלפון אחר.

רשאי כל אזרח לפנות אל הממונה על פניות הציבור בכתובים בלבד ולהסתייע בו לקבלת שירות ברמה ובאיכות שקבעה המועצה המקומית בני עי"ש.

דרכי הגעת הפניות

  • מכתבים ישירים לממונה.
  • מכתבים שנשלחו לראש המועצה.
  • הגעה יזומה של תושבים.
  • פניות טלפוניות למשרדי המועצה ולמוקד
  • פניות באמצעות האתר

להלן התפלגות הפניות על פי נושאים

תחום  מס' פניות
 מים/ ביוב / תאגיד   1249
 כללי   569
 תאורה   63
גביה  69
מתנ"ס/חוגים 5
וטרינריה 49
חינוך/הסעות/ספריה 1
ביטחון/קב"ט/בטיחות 17
גינון 31
גזם 25
הנדסה 22
תחום מס' פניות
 אגודת לתרבות הדיור  1
תברואה 64
 פיקוח 75
גרוטאות 1
נקיון 40
רווחה 13
אחזקה  67
אשפה 84
משא"ז 17
א. הסביבה 6
רישוי עסקים  10
אישור תושב 9
בקשות מידע 18
סה"כ 2505

אתר: 53

פניות ישירות: 74

מוקד: 2378

דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע  2017

( ע"פ תקנה 7 (1-5) לתקנות חוק חופש המידע, תשנ"ט – 1999 )

מידע אודות כלל הבקשות למידע מספר אחוז
 הרשות מסרה את כל המידע המבוקש  16 89%
הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי 0 0%
 הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע 1
המידע אינו מצוי בידי הרשות הציבורית 0 0%
הרשות הנחתה את המבקש לקבלת המידע מאת רשות ציבורית אחרת 1
סה"כ: 18 100%

 מידע אודות בקשות שסורבו

סך הבקשות שסורבו – 1

מידע אודות זמני טיפול בבקשות שנענו

זמני טיול מספר אחוז
 עד 15 יום 14 30%
בין 16-ל-30 יום 3 70%
בין 31-ל-60 יום 1 0% 
בין 61-ל-120 יום 0 0%
מעל 120 יום 1  0%
סה"כ: 18 100%