ע"פ תקנה 7, 1-5 לתקנות חוק חופש המידע, תשנ"ט - 1999.

מידע אודות כלל הבקשות למידע מספר אחוז
הרשות מסרה את כל המידע המבוקש 5 83%
הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי 0 0%
הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע 0 0%
המידע אינו מצוי בידי הרשות הציבורית 0 0%
הרשות הנחתה את המבקש לקבלת המידע מאת רשות ציבורית אחרת 1 17%
סה"כ 6

100%

מידע אודות בקשות שסורבו

סך הבקשות שסורבו - 0

מידע אודות זמני טיפול בבקשות שנענו

זמני טיפול מספר אחוז
עד 15 יום 67%
בין 16 ל30 יום 0 0%
בין 31 ל60 יום 2 33%
בין 61 ל120 יום 0 0%
מעל 120 יום 0 0%
סה"כ 6 100%