דיווח הממונה על הפעלת חוק חופש המידע  2018

( ע"פ תקנה 7 (1-5) לתקנות חוק חופש המידע, תשנ"ט – 1999 )

מידע אודות כלל הבקשות למידע מספר אחוז
הרשות מסרה את כל המידע המבוקש 17 85%
הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי 1 5%
הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע 0 0%
המידע אינו מצוי בידי הרשות הציבורית 0 0%
הרשות הנחתה את המבקש לקבלת המידע מאת רשות ציבורית אחרת 2 10%
סה"כ 20 100%

מידע אודות בקשות שסורבו

סך הבקשות שסורבו – 0

מידע אודות זמני טיפול בבקשות שנענו

זמני טיפול מספר אחוז
עד 15 יום 9 45%
בין 16 ל30 יום 8 40%
בין 31 ל60 יום 1 5%
בין 61 ל120 יום 1 5%
מעל 120 יום 20 100%
סה"כ 6 100%