המועצה המקומית בני עי"ש ממשיכה בתהליך גיוס מתנדבים לשעת חירום.

המתנדבים יסייעו בתחום הרווחה והקהילה בשעת חירום.

בימים אלה כל שעת התנדבות מבורכת.