להורדת הודעת בחירות לחצו כאן 

מנהל הבחירות למועצת המועצה המקומית בני עי"ש   24.10.2018                                               

בהתאם לסעיף 48 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה1965- (סע' 41 לכללי הבחירות ביו"ש), נמסרת בזה הודעה כי:-

(א)   הבחירות למועצת המועצה המקומית בני עי"ש  יקויימו ביום כ"א בחשון התשע"ט (30 באוקטובר 2018).

(ב)     שעות ההצבעה הן משעה שבע בבוקר עד שעה עשר בלילה בלי הפסקה, אולם אם הגיע בוחר למקום הקלפי לפני השעה עשר* בלילה, יהיה רשאי להצביע גם אם הצבעתו נתעכבה עד לאחר שעה זו.

(ג)     מספר אזורי הקלפי ומקומם הוא כמפורט להלן: