‏יום שלישי 23 אוגוסט 2022

הח"מ, מהנדסת מועצה מקומית בני עי"ש, מכוח סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק עזר לבני עי"ש (שטחים ציבוריים פתוחים), התשפ"ב-2022 ניתנת בזאת החלטה על קביעת שטחים ציבוריים פתוחים (להלן: "שצ"פים") כלהלן:

  1. חלוקת תחום השיפוט שלהלן מבוססת על גבולות הגושים הרשומים במרכז מיפוי ישראל נכון למועד החלטה זו.
  2. תשריט גבולות הגושים פתוח לעיון הציבור באתר המפות הממשלתי.
  3. השצ"פים המפורטים בטבלה מטה מיועדים לשמש את הנכסים המצויים בגושים השונים:

 

אזורים(שכונות)

גוש

מספר חלקה או חלק ממנה

שצ"פ /חלקית

שכונת גני-טל

486

63-90,91-95,105-127,129-133,141-148,150-152,154-157,159,161-163,165-168,170,171,173,175,177,178-180,182-185,186,188-190,192-195,198-204,206

64,50,93,104,205,176

שכונה ותיקה-צפון

2218

102

ח/ח  102

 

2250

2-13,15-19,21-90,92,93,94,96,107

101

שכונה ותיקה-דרום

2251

3-43,45-64,65,69,72-75,77,79,80-83,84-86,87,88,89,90,91

474,29

 

3056

2-8,14,15,18

10

 

3057

5-12

7,16

 

3058

2-29,34

37,2

 

3059

3-6,10-13

6,3

אזורים(שכונות)

גוש

מספר חלקה או חלק ממנה

שצ"פ /תאי שטח

תמ"ל 1079-איזור דרום

2244

19,12-16,22

6000,6013-6008,6020-6015,6037,6040,6036,6022-6034,6065-6068

A6021

B6021

6041

תמ"ל 1079-איזור מזרח

2249

10,24,26,28,30,35

 

 

2250

101,95-96,86,88,103-104,106,125,175,108

 

תמ"ל 1079-איזור מערב

2251

95,81,84,86,89,93,94,96

 

 

7-9

2765

תמ"ל 1079

 

4-5,

137

2775

תמ"ל 1079

 

8,11,13-14

3056

תמ"ל 1079-איזור צפון

 

2-4,17

3057

 

 

2,30,39

3058

 

 

3-5,15-16

3059

 

 

32,34,35

4990

 

 

29,41

4991

 

 

5,10,12,13,2-4,6-9

4992