תפקידי מחלקת ההנדסה

 • תכנון ויישום פרויקטים בשטחים מיועדים למבנה ציבור, תשתיות, כבישים ושצ"פים (שטח ציבורי פתוח) בהתאם למדיניות המועצה ובתיאום עם המחלקות השונות של המועצה ומשרדי ממשלה שונים.
 • קידום פיתוח הישוב בתחומי תשתיות, כבישים, שצפים, מוסדות ציבור וחינוך
 • שיפוץ ושדרוג מוסדות חינוך, מבנים ציבוריים, שיקום כבישים
 • נגישות: הקפדה בבניה חדשה על נגישות. שדרוג הקיים לשיפור הנגישות.
 • יועץ הנדסית למחלקות המועצה
 • מתן מענה לתושבים

מידע לתושב:

בקשות להיתר בניה:

 1. לכל פעולות הבנייה דרוש היתר בניה שמתקבל בוועדת לתכנון ובניה "זמורה".
 2. לשם כך דרוש "עורך הבקשה" שהוא מוסמך לפי חוק לערוך את הבקשה. עורך הבקשה הוא אחד מגורמים הבאים: אדריכל, הנדסאי אדריכלות, מהנדס בנין או הנדסאי בנין ועל מבקש היתר לפנות אליו.
 3. בקשה תוגש לוועדת המרחבית לתכנון ובניה "זמורה".
 4. האם לאחר החלטת וועדה "זמורה" יש צורך לקבל מהמועצה אישור למתן היתר בניה נדרש לפנות למחלקת הנדסה ולהגיש מסמכים הבאים:

  א. החלטת וועדה "זמורה"
  ב. 2 גרמושקות בקובץPDF  וDWG  כולל חישוב שטחים קיים ומוצע.
   
 5. מצ"ב טופס טיולים אשר נדרש למלא ולעביר למחלקות המועצה לחתימות.
 6. לאחר כל החתימות מועצה מעבירה טופס טיולים לעורך בקשה/תושב להמשך טיפול מול וועדה "זמורה".
 7. מידע נוסף, ניתן לאתר באתר האינטרנט של הוועדה המרחבית לתכנון ובניה "זמורה" שכתובתו: www.zmora.org.il

  להורדת טופס אישור המועצה המקומית בני-עי"ש למתן היתר בניה לחצו כאן

פרטי יצירת קשר

בסאם אבו ציאם
מהנדס המועצה

טטיאנה שבדקו
מזכירת המהנדסת


קבלת קהל בימי שלישי בשעות 15:30-17:30 בתיאום מראש