התנדבות בשגרה ובחירום:

רכז המתנדבים : ארקדי גרינגלאז

טלפון: 08-8595115

לשכת מתנדבים בשגרה – משרדי המחלקה לשירותים חברתיים.

לשכת המתנדבים בחירום – הספרייה העירונית בני עי"ש.

 תחומי התנדבות:

א. סיירת הורים

ב. משמר אזרחי

ג. מתנדבי קהילה

ד. מתנדבי חירום