וועדות מועצה:

 

וועדת הנהלה

 • יו"ר - אריה גארלה
 • חבר ועדה -סמיון שוורץ
 • חבר ועדה -דוד נטיס
 • חבר ועדה -אסיה סק
 • חבר ועדה -ד"ר דוד נטיס
 • חבר ועדה -כענן כפרי
 • להורדת פרוטוקול ועדה מתאריך 10.03.19 

וועדת מכרזים

 • יו"ר-אסיה סק
 • חבר ועדה-רענן כפרי
 • חבר-גיל אילת

ועדת חינוך 

 • יו"ר - אריה גארלה
 • חבר הוועדה - רענן כפרי
 • חברת הוועדה - אנה מטייב
 • מנהל/סגן ביה"ס "אפרתי"
 • מנהל/סגן ביה"ס "אופק"
 • נציכי וועד הורים
 • להורדת נוהל תרומות לחצו כאן
 • להורדת פרוטוקול מתאריך 4.06 לחצו כאן 

וועדת קליטת עליה

 • יו"ר-סמיון שוורץ
 • רכזת קליטה -גליה פרילוצקי
 • חבר הוועדה - רענן אדמה
 • חבר הוועדה אדיסו אדמה

וועדת הנחות בארנונה

 • יו"ר-אסיה סק
 • חבר ועדה -צביקה ענקי
 • גזבר המועצה
 • מנהלת גביה -טובה אהוד
 • מנהל רווחה – ארז בר שלום
 • יועמ"ש 

וועדת ביקורת

 • יו"ר-גיל אילת
 • חבר הוועדה -צביקה ענקי
 • חבר הוועדה - אדיסו אדמה

וועדת מל"ח , חירום ובטחון

 • יו"ר-אריה גארלה
 • רמ"ט – מנכ"ל
 • קב"ט 
 • ראשי מכלולים

בחירת נציגי ציבור לוועדת בחינת עובדים

 • דבורה יהודה
 • ילנה טרופימוב

וועדת הקצאת קרקע

להורדת תבחינית להקצאת קרקעות לחצו כאן >

 • מנכ"ל
 • מהנדס
 • גזבר 
 • יועמ"ש 

וועדת תמיכות

 • מנכ"ל
 • גזבר 
 • יועמ"ש

מחזיקי תיקים

 • תיק הספורט-דוד נטיס
 • תיק החינוך-אסיה סק
 • תיק קליטה- סמיון שוורץ

ועדה למינוי בכירים

 • יו"ר אריה גארלה
 • חבר ועדה - דוד נטיס
 • מ"מ חבר ועדה - סמיון שוורץ
 • חבר ועדה - גיל אילת
 • מ"מ חבר ועדה - צביקה ענקי
 • יועמ"ש/מנכ"ל •  
 •