מס"ד

תפקיד בחירום

שם בעל התפקיד

תפקיד ברגיעה

1

יו"ר ועדת מל"ח

אריה גראלה

ראש הרשות

2

רכז ועדת מל"ח

אלכס ביידין

קב"ט המועצה

3

ראש מכלול לוגיסטיקה וכ"א

דבורה יהודה

חשבת

4

ס. ראש מכלול לוגיסטיקה וכ"א

אביחי בשארי

מנהל רכש

5

ראש מכלול הנדסה

חיים אש

מהנדס

6

ס. ראש מכלול הנדסה

סמי בן סלמון

מנהל מחלקת תחזוקה

7

ראש מכלול מידע לציבור

אורית רוזנברג

דוברת

8

ס. ראש מכלול מידע לציבור

גליה פרילוצקי

רכזת קליטה

9

ס. ראש מכלול מידע לציבור

חגית יפת

מזכירת ראש המועצה

10

ראש מכלול אוכלוסייה

יאיר יעיש

מנהלת מחלקת הרווחה

11

ס. ראש מכלול אוכלוסייה

ארז בר שלום

עו"ס

12

אחראי מתנדבים

ארקדי גרינגלז

אחראי מתנדבים

13

אחראי מים

ישי דנין

עובד תחזוקה

14

ראש מכלול חיונך

רפאל חובב

מנהל מחלקת החינוך

15

ס. ראש מכלול חינוך

ענת קרמר-ספארק

מנהלת מחלקת נוער

16

ס. ראש מכלול חינוך

חיים שעאר

קב"ס

17

ס. יו"ר ועדת פס"ח

אלכס בלניצקי

מנהל מחלקת ספורט

18

יו"ר תר"ח

עמרם דנין

נציג מועצה דתית

19

מפקד יקל"ר בני עי"ש (מילואים)

עומר פורת

-

20

קצין התנהגות בני עי"ש (מילואים)

דוד פינוס

-

ישנם גורמים חיצוניים המשתתפים בוועדה:

נציגי כיבוי אש, משטרה, מד"א וצה"ל (פיקוד העורף).

קיים מרכז ההפעלה, ממנו תפעל ועדת המל"ח בשעת חירום.

במסגרת פעילות הועדה מתקיימים תרגילי מל"ח משולבים עם צה"ל, פיקוד העורף וכל ארגוני חירום.

במהלך שנה מתקיימות השתלמויות, קורסים וכנסים לכל חברי הועדה ביישוב. כמו כן, אחת לשלוש שנים מתבצעת ביקורת כשירות וכוננות.

לוועדת המל"ח מרותקים כ"א (עובדי מועצה ומתנדבים) ואמצעים לשעת חירום עפ"י הנהלים של מל"ח בשעת חירום.

קישורים לרשתות חברתיות של מחלקת הביטחון והחירום: