פרטי יצירת קשר

ליאור מדהלה
מנכ"ל המועצה

מורן אטיאס
מזכירת מנכ"ל

עוזר/ת מנכ"ל

אינדה פלינט
מנהלת עיר בשינוי

מנהלת 360