להורדה (קובץ אקסל ) 

 מאגר יועצים מקומית בני עי"ש ומנהלת הסכם גג

תקשורת ומדיה

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

הקמת /שדרוג אתר אינטרנט 

אקספריטוס טכנולוגיות בע"מ

054-7784070                     03-3019313

office@xperitos.com

 26.05.20

25.05.2023

משנת 2019

2

פיתוח /שדרוג אפליקציות

אקספריטוס טכנולוגיות בע"מ

054-7784070                     03-3019313

office@xperitos.com

 18.06.20

17.06.2023

משנת 2019

משאבי אנוש - נהלי ושיטת עבודה

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

נהלי ושיטות עבודה

מכלול תכנון ובקרת הון אנושי 

050-4555554      03-7733704   

office@michlol-hr.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

2

נהלי ושיטות עבודה

אופיר בוכניק ושות' רו''ח

054-7589394                     03-5623222

office@bofir.co.il

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

3

נהלי ושיטות עבודה

דנה חשבונאות ויוץ בע"מ

050-5231955               03-9589000

roni@danacc.com

 2.06.20

01.06.2023

משנת 2019

4

נהלי ושיטות עבודה

דיאלוג ייעוץ ארגוני מחקר והדרכה

052-5838573                     03-7659609

tamnon@amanet.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

5

נהלי ושיטות עבודה

שחק המומחים לשכר בע"מ

02-9999950  052-8765311

office@shahak-ltd.co.il  shmueln@shahak-ltd.co.il

 15.07.20

14.07.2023

משנת 2019

משאבי אנוש -  יעוץ ארגוני ופיתוח מנהלים

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

 יעוץ ארגוני ופיתוח מנהלים

סומך חייקין

052-8444413     03-6848517 

ogrupi@kpmg.com

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

2

 יעוץ ארגוני ופיתוח מנהלים

מכלול תכנון ובקרת הון אנושי 

050-4555554      03-7733704   

office@michlol-hr.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

3

 יעוץ ארגוני ופיתוח מנהלים

פילת מקבוצת היי-קפיטל בע"מ

03-7679222                       03-7679291

talic@pilat.co.i

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

4

 יעוץ ארגוני ופיתוח מנהלים

דיאלוג ייעוץ ארגוני מחקר והדרכה

052-5838573                     03-7659609

tamnon@amanet.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

5

 יעוץ ארגוני ופיתוח מנהלים

אופיר בוכניק ושות' רו''ח

054-7589394                     03-5623222

office@bofir.co.il

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

שיתוף ציבור

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

שיתוף הציבור

דיאלוג ייעוץ ארגוני מחקר והדרכה

052-5838573                     03-7659609

tamnon@amanet.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

2

שיתוף הציבור

בי אר קישורים בע"מ

072-2211599          03-6033570

tania@bner.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

3

שיתוף הציבור

בי אר קישורים בע"מ

072-2211599          03-6033570

tania@bner.co.il

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

4

שיתוף הציבור

דיאלוג ייעוץ ארגוני מחקר והדרכה

052-5838573                     03-7659609

tamnon@amanet.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

תפעול

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

אשפה ותברואה

ש.ו.ש פחטר ייבוא ושיוק בע"מ

04-8215580  

sales@pachter.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

2

שירותי מחקר

דיאלוג ייעוץ ארגוני מחקר והדרכה

052-5838573                     03-7659609

tamnon@amanet.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

3

אתרי פסולת

א.ט שרותים משפטיים בע"מ 

052-6597003                    03-5597320

et.lawservices@gmail.com

 18.06.20

17.06.2023

משנת 2019

יועץ למים וביוב

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

מים

אלבו מהנדסים בע"מ

053-7347500

alboengi@gmail.com

 2.06.20

01.06.2023

משנת 2019

2

מים

ניר צייזל תכנון פיקוח וייעוץ

050-5628357  077-4020092

nir@nirzeisel.co.il

 19.4.22

18.04.2023

משנת 2019

3

ביוב ואינסטלציה

ניר צייזל תכנון פיקוח וייעוץ

050-5628357  077-4020092

nir@nirzeisel.co.il

 19.4.22

18.04.2023

משנת 2019

4

ביוב ואינסטלציה

אלבו מהנדסים בע"מ

053-7347500

alboengi@gmail.com

 2.06.20

01.06.2023

משנת 2019

5

 הסדרת משק מים והביוב

ניר צייזל תכנון פיקוח וייעוץ

050-5628357  077-4020092

nir@nirzeisel.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

6

ייעוץ ניקוז ותיעול

סוטובסקי מערכות אזרחיו בע"מ

להשלים פרטים

mirit@civil-systems.co.il

21.03.2022

20.03.2025

קול קורא מס' 2/22

7

תכנון מים וביוב

סוטובסקי מערכות אזרחיו בע"מ

להשלים פרטים

mirit@civil-systems.co.il

21.03.2022

20.03.2025

קול קורא מס' 2/22

8

יעוץ אינסטלציה

ו.דובין מהנדסים יועצים

להשלים פרטים

info@dubinflow.com

02.05.2022

01.05.2025

קול קורא מס' 2/22

9

הנדסת מים וביוב

ו.דובין מהנדסים יועצים

להשלים פרטים

info@dubinflow.com

02.05.2022

01.05.2025

קול קורא מס' 2/22

יועץ להתייעלות אנרגטית

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

התייעלות אנרגטית

וניס הנדסה בע"מ

052-8800986

zorik@veniceng.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

יועץ לבניין, תשתיות

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

בניין

דני חננאל

052-4475336

hdani25@gmail.com

 2.06.20

01.06.2023

משנת 2019

2

בניין

וניס הנדסה בע"מ

052-8800986

zorik@veniceng.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

3

בניין

יוסי בשי

03-5493828         054-6922718

arcbashi@zahav.net.il

 07.07.20

06.07.2023

משנת 2019

4

תשתיות

דני חננאל

052-4475336

hdani25@gmail.com

 2.06.20

01.06.2023

משנת 2019

5

תשתיות

ניר צייזל תכנון פיקוח וייעוץ

050-5628357  077-4020092

nir@nirzeisel.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

6

תשתיות

פי,גי.אל.הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ

050-5248377          03-7914111

pgl@pgl.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

7

תשתיות

וניס הנדסה בע"מ

052-8800986

zorik@veniceng.co.il

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

8

תשתיות

א.ט שרותים משפטיים בע"מ 

052-6597003                    03-5597320

et.lawservices@gmail.com

  26.05.20

25.05.2023

משנת 2019

יועץ תנועה וכבישים

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

 תנועה וכבישים

פי,גי.אל.הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ

050-5248377          03-7914111

pgl@pgl.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

2

 תנועה וכבישים

א.מ.י.א הנדסת תחבורה בע"מ

054-4466696       077-4208090

barkan14@zahav.net.il

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

3

 תנועה וכבישים

ד.א. חאג יחיא

052-8414172          09-7990846

diaa82@gmail.com

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

4

 תנועה וכבישים

צ'ציק מהנדסים אזרחיים בע"מ

052-2721518

chechik.eng@gmail.com

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

5

תנועה וכבישים

חופשי הנדסה וניהול בע"מ

054-4499080

dhofshy@gmail.com

 2.06.20

01.06.2023

משנת 2019

6

תנועה וכבישים

נורית כספית

055-8864056                        08-9400697

Nuritcaspit@gmail.com

 9.06.20

08.06.2023

משנת 2019

7

 תנועה וכבישים

פי,גי.אל.הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ

050-5248377          03-7914111

pgl@pgl.co.il

 19.4.22

18.04.2023

משנת 2019

8

 תנועה וכבישים

צ'ציק מהנדסים אזרחיים בע"מ

052-2721518

chechik.eng@gmail.com

  26.05.20

25.05.2023

משנת 2019

9

תנועה וכבישים

מגל תכנון כבישים ותנועה 

054-5455882

magal.road@gmail.com

 19.4.22

18.04.2023

משנת 2019

10

תנועה וכבישים

אור מהנדסים

050-2000377         03-5336777 

liorb@or-eng.co.il

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

יעוץ משפטי

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

 יעוץ משפטי

יוסי לוי ושות' - עורכי דין

03-5102491                     050-480724

main@ljlaw.co.il

  26.05.20

25.05.2023

משנת 2019

2

 יעוץ משפטי

פריש , שפרבר , ריינהרץ' ושות' משרד עורכי דין

052-2758965                    03-9239010

moria@fsrlaw.co.il   liat@fsrlaw.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

3

 יעוץ משפטי

ברק גייט מיסטריאל 

03-6081757                       03-6081758

info@barak-git.co.il

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

4

 יעוץ משפטי

לפידות עורכי דין

052-4490000          03-5033005

rina@la-lawyers.co.il

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

5

 יעוץ משפטי

בראש סומך , חברת עורכי דין

052-3649562      03-6938266  

office@barash-somech.co.il  neta@barash-somech.co.il

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

6

 יעוץ משפטי

שפירא בוטרמן

050-3121991          02-5725986 

margalitbu.law@gmail.com

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

ניהול נכסי רשות

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

יועץ לסקר נכסי הרשות,ניהול ספר נכסים והקצאות

עותרא בע"מ

054-6545662-בן אור פרץ

benorp@gmail.com

 7.09.20

06.09.2023

משנת 2019

2

יועץ לסקר נכסי הרשות,ניהול ספר נכסים והקצאות

אופיר בוכניק ושות' רו''ח

054-7589394                     03-5623222

ofir@bofir.co.il

 7.09.20

06.09.2023

משנת 2019

3

יועץ לסקר נכסי הרשות,ניהול ספר נכסים והקצאות

בר טכנולוגיות(ד.ש.) בע"מ

054-6689500 

doron@bartech.co.il      shirly@bartech.co.il

 7.09.20

06.09.2023

משנת 2019

4

יועץ לסקר נכסי הרשות,ניהול ספר נכסים והקצאות

מסילתי חיים חב' לשמאות מקרקעין בע"מ

054-3300559-חיים  03-9347462

office2@mesilaty.com

 7.09.20

06.09.2023

משנת 2019

5

יועץ לסקר נכסי הרשות,ניהול ספר נכסים והקצאות

משרד עוה"ד יהונתן צבי-אריה נח

02-5377677

victoria@noachlaw.com  office@noachlaw.com

 7.09.20

06.09.2023

משנת 2019

6

ייעוץ משפטי לרישום נכסי הרשות

נטע מוריס בן צבי 

050-2316885  08-9366634

noasmom@gmail.com

 7.09.20

06.09.2023

משנת 2019

7

ייעוץ משפטי לרישום נכסי הרשות

משרד עוה"ד יהונתן צבי-אריה נח

02-5377677

victoria@noachlaw.com  office@noachlaw.com

 7.09.20

06.09.2023

משנת 2019

כספים

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

סיוע כלכלי ליזמים בתחום המועצה

דנה חשבונאות ויוץ בע"מ

050-5231955               03-9589000

roni@danacc.com

 2.06.20

1.06.2023

משנת 2019

2

סיוע כלכלי ליזמים בתחום המועצה

סומך חייקין

052-8444413     03-6848517 

ogrupi@kpmg.com

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

3

סיוע כלכלי ליזמים בתחום המועצה

אופיר בוכניק ושות' רו''ח

054-7589394                     03-5623222

office@bofir.co.il

 26.05.20

25.05.2023

משנת 2019

4

סיוע כלכלי ליזמים בתחום המועצה

מוניסיטי ישראל 

052-7985750          08-8658507

eliran@fishmancpa.co.il

  26.05.20

25.05.2023

משנת 2019

5

סיוע כלכלי ליזמים בתחום המועצה

רון פישמן ושות' רואי חשבון

052-5342592         08-8658504 

ron@fishmancpa.co.il

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

6

יעוץ כלכלי במגוון תחומים

דנה חשבונאות ויוץ בע"מ

050-5231955               03-9589000

roni@danacc.com

 2.06.20

01.06.2023

משנת 2019

7

יעוץ כלכלי במגוון תחומים

סומך חייקין

052-8444413     03-6848517 

ogrupi@kpmg.com

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

8

יעוץ כלכלי במגוון תחומים

מכלול תכנון ובקרת הון אנושי 

050-4555554      03-7733704   

office@michlol-hr.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

9

יעוץ כלכלי במגוון תחומים

אופיר בוכניק ושות' רו''ח

054-7589394                     03-5623222

office@bofir.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

10

יעוץ כלכלי במגוון תחומים

רן שטוק

050-3528881                     03-6957833

ran@ranstock.com

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

11

יעוץ כלכלי מגוון תחומים

חכמ ייעןץ מוניציפלי בע"מ

054-80830669                   03-7307737

info@hacham.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

12

יעוץ כלכלי מגוון תחומים

יעקב זיצר ושות' - רואי חשבון

050-7313313                     04-8674480  

zitser@zitser.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

13

יעוץ כלכלי מגוון תחומים

א.בר-ניר שירותי מינהל בע"מ

052-2893014         03-6102828

erel@barnir.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

14

יעוץ כלכלי מגוון תחומים

מוניסיטי ישראל 

052-7985750          08-8658507

eliran@fishmancpa.co.il

 18.06.20

17.06.2023

משנת 2019

15

יעוץ כלכלי מגוון תחומים

וניס הנדסה בע"מ

052-8800986

zorik@veniceng.co.il

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

16

יעוץ כלכלי מגוון תחומים

רון פישמן ושות' רואי חשבון

052-5342592         08-8658504 

ron@fishmancpa.co.il

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

17

יעוץ כלכלי מגוון תחומים

שחק המומחים לשכר בע"מ

02-9999950  052-8765311

office@shahak-ltd.co.il  shmueln@shahak-ltd.co.il

 15.07.20

14.07.2023

משנת 2019

18

יעוץ כלכלי מגוון תחומים

עידו שפייזמן בע"מ

054-6606096   03-6486960

ido.optimizeplan@gmail.com

 15.07.20

14.07.2023

משנת 2019

יועץ מבנים מסוכנים

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

מבנים מסוכנים

אלבו מהנדסים בע"מ

053-7347500

alboengi@gmail.com

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

2

מבנים מסוכנים

א.ט שרותים משפטיים בע"מ 

052-6597003                    03-5597320

et.lawservices@gmail.com

 18.06.20

17.06.2023

משנת 2019

3

מבנים מסוכנים

אבני אפרת חברה להנדסה אזרחית בע"מ

אלי-050-523904  סאבין-050-5713098   משרד-02-5690700

Sabin@avefrat.co.il

 07.07.20

06.07.2023

משנת 2019

4

מבנים מסוכנים

ראיד ג'ירס מהנדסים

052-8799970        04-9021122

office@rj-engineers.co.il

 27.08.20

26.08.2023

משנת 2019

יועץ הנדסי

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

 יועץ הנדסי

ארז הררי הנדסה וייעוץ בע"מ

   08-6781787       052-3954315

office@hararierez.com

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

2

יעוץ הנדסי

וניס הנדסה בע"מ

052-8800986

zorik@veniceng.co.il

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

3

 יועץ הנדסי

דני חננאל

052-4475336

hdani25@gmail.com

 2.06.20

01.06.2023

משנת 2019

4

ייעוץ הנדסי

פי,גי.אל.הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ

050-5248377          03-7914111

pgl@pgl.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

5

יעוץ הנדסי

אבני אפרת חברה להנדסה

אלי-050-523904  סאבין-050-5713098   משרד-02-5690700

Sabin@avefrat.co.il

 07.07.20

06.07.2023

משנת 2019

6

מהנדס בניין

מייל שאול מהנדסים ויועצים בע"מ

להשלים פרטים

shmail.eng@gmail.com

02.05.2022

01.05.2025

קול קורא מס' 2/22

יועץ חשמל/תאורה

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

חשמל/תאורה

ג.ב מהנדסים יועצים בע"מ

054-6878810          03-5789499 

varda@gbeng.co.il

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

2

חשמל/תאורה

מטרני ייעוץ חשמל בע"מ

052-5553045      08-9584600-נעמה 

office@meterani.com

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

3

חשמל/תאורה

לנגרמן הנדסת חשמל בע"מ

  050-3400039   09-8917060 

moshe@langerman.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

4

חשמל/תאורה

סלימאן וישאחי מהנדסים ויועצים בע"מ

04-9913446    050-5223268 

SAMI.W@sw-eng.co.il

 9.08.20

08.08.2023

משנת 2019

5

חשמל/תאורה

אריאל מלכה מהנדסים ויועצים בע"מ

050-8334399

ariel@arielmalka1.com

 27.08.20

26.08.2023

משנת 2019

6

חשמל/תאורה

טיקטין תכנון חשמל 2003 בע"מ

050-6874672              08-9310500

officek@tiktin.com

 27.08.20

26.08.2023

משנת 2019

7

חשמל/תאורה

ESO מהנדסים בע"מ

03-5620260

office@karelvalent.com

15.03.2022

14.03.2025

קול קורא מס' 2/2022

8

חשמל/תאורה

ITS הנדסהוייעוץבע"מ

 077-3003663                    0544923820 

hila@its-eng.co.il

15.03.2022

14.03.2025

קול קורא מס' 2/2022

מודדים וגיאודזיה

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

מודדים וגיאודזיה

חלוקי נחל פתרונות בעיר בע"מ

052-3649562         03-6938266

eitan@barah-somech.co.il

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

2

מודדים וגיאודזיה

גטניו ושות' מודדים מוסמכים בע"מ

054-2204712      03-7541100

giladi@dotamap.com

 2.06.20

01.06.2023

משנת 2019

3

מודדים וגיאודזיה

מאפרו מהנדסים בע"מ

  077-532705        050-6218074

office@mapro.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

4

מודדים וגיאודזיה

אור הייטק G.I.S בע"מ

054-2000158                   074-7122222

office@orhitec.com

 3.04.20

02.04.2023

משנת 2019

5

מודדים וגיאודזיה

לגעת במרחב בע"מ

052-8097373                     03-3036278

office@geo-touch.com

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

6

מודדים וגיאודזיה

גיאו מאפ הנדסה ומדידות בע"מ

מתן-054-2229666          04-8577444   -מיכל                           

matan@geomap.co.il   zaid@geomap.co.il‏

 07.07.20

06.07.2023

משנת 2019

יועץ תכנון ובקרה

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

תכנון ובקרה

דני חננאל

052-4475336

hdani25@gmail.com

 2.06.20

01.06.2023

משנת 2019

2

תכנון ובקרה

דניאל גולדברג אדריכל

054-7663205

danygoldberg@gmai.com

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

3

תכנון ובקרה

וניס הנדסה בע"מ

052-8800986

zorik@veniceng.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

יועץ בטיחות

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

בטיחות ורישוי לאתרי רחצה ספורט ונופש

דני חננאל

052-4475336

hdani25@gmail.com

 2.06.20

01.06.2023

משנת 2019

2

בטיחות ורישויי לאתרי רחצה ספורט ונופש

אבני אפרת חברה להנדסה אזרחית בע"מ

אלי-050-523904  סאבין-050-5713098   משרד-02-5690700

Sabin@avefrat.co.il

 07.07.20

06.07.2023

משנת 2019

3

יועץ בטחון ומצבי חירום

מור חן סיקיוריטי בע"מ

052-9454078        077-6555660

office@morethansec.com

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

4

בטיחות

לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ

שחר-052-5439790           אירנה-052-6866689

irena@lvth.co.il           

 18.06.20

17.06.2023

משנת 2019

5

בטיחות

דני חננאל

052-4475336

hdani25@gmail.com

 2.06.20

01.06.2023

משנת 2019

6

בטיחות 

אבני אפרת חברה להנדסה אזרחית בע"מ

אלי-050-523904  סאבין-050-5713098   משרד-02-5690700

Sabin@avefrat.co.il

 07.07.20

06.07.2023

משנת 2019

7

משטחי בטיחות

אבני אפרת חברה להנדסה אזרחית בע"מ

אלי-050-523904  סאבין-050-5713098   משרד-02-5690700

Sabin@avefrat.co.il

 07.07.20

06.07.2024

משנת 2019

יועץ נגישות

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

 נגישות

אדם עמית בע"מ

072-2495530        050-5274804

eli@adamamit.com

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

2

נגישות

דני חננאל

052-4475336

hdani25@gmail.com

 2.06.20

01.06.2023

משנת 2019

3

נגישות

לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ

שחר-052-5439790           אירנה-052-6866689

irena@lvth.co.il           

 18.06.20

17.06.2023

משנת 2019

4

נגישות

אבני אפרת חברה להנדסה אזרחית בע"מ

אלי-050-523904  סאבין-050-5713098   משרד-02-5690700

Sabin@avefrat.co.il

 07.07.20

06.07.2023

משנת 2019

5

נגישות - מתו"ס

באה אדריכלים ובוני ערים 

להשלים פרטים

keren@bea-architects.com

21.03.2022

20.03.2025

קול קורא מס' 2/22

יועץ קרקע

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

 קרקע

במפ הנדסה בע"מ

052-7510575                    04-6288925

office@bmp-eng.co.il

אושר 19.4.22

 

משנת 2019

2

 קרקע

שמואל גפן הנדסת קרקע בע"מ

054-6602188       09-7667008 

office@geffen-eng.co.il

אושר 30.04.20

 

משנת 2019

3

קרקע 

רזי דבוש הנדסה אזרחית

054-4498422

office@dabush5.co.il

אושר 19.4.22

 

משנת 2019

יועץ מתקני משחק וכושר

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

מתקני משחק/כושר

וניס הנדסה בע"מ

052-8800986

zorik@veniceng.co.il

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

2

מתקני משחק/כושר

אבני אפרת חברה להנדסה אזרחית בע"מ

אלי-050-523904  סאבין-050-5713098   משרד-02-5690700

Sabin@avefrat.co.il

 07.07.20

06.07.2023

משנת 2019

יועץ קונסטרוקציה

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

קונסטרוקציה

דני חננאל

052-4475336

hdani25@gmail.com

 2.06.20

01.06.2023

משנת 2019

2

קונסטרוקציה

אנונו רפי - הנדסת מבנים בע"מ

054-2345785     04-8626290

rafi@anunu.co.il

 19.4.22

18.04.2023

משנת 2019

3

קונסטרוקציה

אבני אפרת חברה להנדסה אזרחית בע"מ

אלי-050-523904  סאבין-050-5713098   משרד-02-5690700

Sabin@avefrat.co.il

 07.07.20

06.07.2023

משנת 2019

4

קונסטרוקציה

ראיד ג'ירס מהנדסים

052-8799970        04-9021122

office@rj-engineers.co.il

 27.08.20

26.08.2023

משנת 2019

5

יועץ קונסטרוקציה

מייל שאול מהנדסים ויועצים בע"מ

להשלים פרטים

shmail.eng@gmail.com

02.05.2022

01.05.2025

קול קורא מס' 2/22

יועץ שילוט

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

שילוט

פי,גי.אל.הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ

050-5248377          03-7914111

pgl@pgl.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

2

שילוט

וניס הנדסה בע"מ

052-8800986

zorik@veniceng.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

אדריכלים

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

אדריכלים

בראון חלפין אדריכלים / דפנה חלפין אדריכלים

054-2500444

office@bha.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

2

אדריכלים

פייטלסון יעקובסון אדריכלים

03-6499515

office@fsj.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

3

אדריכלים

לורון כץ

054-4717202

laurent@laurentkatz.com

 9.06.20

08.06.2023

משנת 2019

4

אדריכלים

רועי רמון אדריכלים בע"מ 

08-9454747         052-2901979

ramon@ramonarchitects.com

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

5

אדריכלים

ערן טמיר טאוויל :אדריכל

054-4670506          03-9461533

office.insall@gmail.com

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

6

אדריכלים

עמית שני

054-3114303

studio@amitshani.co.il amit@amitshani.co.il‏

  26.05.20

25.05.2023

משנת 2019

7

אדריכלים

דניאל גולדברג אדריכל

054-7663205

danygoldberg@gmai.com

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

8

אדריכלים

מאפרו מהנדסים בע"מ

  077-532705        050-6218074

office@mapro.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

9

אדריכלים

נופר אדריכלים

03-6918585          054-5522255

david@nofararchitects.com

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

10

אדריכלים

דני לזר אדריכלים בע"מ

054-4246666       03-6918099

idos.dannylazar@gmail.com

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

11

אדריכלים

לויטון שומני אדריכלים בע"מ

052-8212129      04-8266002

ls@leviton-shumny.co.il

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

12

אדריכלים

בסט אדריכלים ומתכנני ערים

050-8550071      08-6781787

ehudpbest@gmail.com

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

13

אדריכלים

אבי לייזר

03-5625440                        054-4883222

office@al-arch.com

 07.07.20

06.07.2023

משנת 2019

14

אדריכלים

יוסי בשי

03-5493828         054-6922718

arcbashi@zahav.net.il

 07.07.20

06.07.2023

משנת 2019

15

אדריכלים

ליאורה סטולר ארכיטקטורה ותכנון ערים בע"מ 

להשלים פרטים

להשלים פרטים

21.03.2022

20.03.2025

קול קורא מס' 2/22

16

אדריכלות

פרייס פילצר יעבץ

להשלים פרטים

einat@ppy-architects.com

21.03.2022

20.03.2025

קול קורא מס' 2/22

17

עורכי תב"ע

באה אדריכלים ובוני ערים 

להשלים פרטים

keren@bea-architects.com

21.03.2022

20.03.2025

קול קורא מס' 2/22

18

אדריכלות רישוי ומבני ציבור

באה אדריכלים ובוני ערים 

להשלים פרטים

keren@bea-architects.com

21.03.2022

20.03.2025

קול קורא מס' 2/22

19

תכנון סטטורי

ליאורה סטולר ארכיטקטורה ותכנון ערים בע"מ 

להשלים פרטים

להשלים פרטים

21.03.2022

20.03.2025

קול קורא מס' 2/22

אדריכלי נוף

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

אדריכל נוף

ד.ב.ש תכנון ניהול ופיקוח

050-4715007      03-9396688

dvashe7@walla.co.il

אושר 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

2

אדריכלינוף

עמריעוזאמר

050-7529640

omriamar2@gmail.com

אושר 07.07.20

06.07.2023

משנת 2019

מתכנני ערים

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

מתכנני ערים

וניס הנדסה בע"מ

052-8800986

zorik@veniceng.co.il

אושר 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

2

מתכנני ערים

פייטלסון יעקובסון אדריכלים

03-6499515

office@fsj.co.il

אושר 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

3

מתכנני ערים

דני לזר אדריכלים בע"מ

054-4246666       03-6918099

idos.dannylazar@gmail.com

אושר 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

4

מתכנני ערים

לויטון שומני אדריכלים בע"מ

052-8212129      04-8266002

ls@leviton-shumny.co.il

אושר 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

5

מתכנני ערים

בסט אדריכלים ומתכנני ערים

050-8550071      08-6781787

ehudpbest@gmail.com

אושר 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

6

מתככני ערים

ליאת איינהורן אדריכלות ובינוי אורבני 

054-7780207      03-5061677

Leeatp@gmail.com

 אושר 26.05.20

25.05.2023

משנת 2019

7

מתכנני ערים

תנע ניהול פרויקטים בע"מ

054-5200999       03-9229999

doron@tenna.co.il

אושר 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

8

מתכנני ערים

יוסי בשי

03-5493828         054-6922718

arcbashi@zahav.net.il

אושר 07.07.20

06.07.2023

משנת 2019

9

מתכנן ערים

שגיא רייזנר

להשלים פרטים

להשלים פרטים

21.03.2022

20.03.2025

קול קורא מס' 2/22

10

מתכנן ערים

פרייס פילצר יעבץ

להשלים פרטים

einat@ppy-architects.com

21.03.2022

20.03.2025

קול קורא מס' 2/22

יועץ אקוסטיקה

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

אקוסטיקה

 סאונדרייז

054-5734664  04-6063941

info@soundrise.co.il

 אושר 26.05.20

25.05.2023

משנת 2019

2

אקוסטיקה

אבני אפרת חברה להנדסה אזרחית בע"מ

אלי-050-523904  סאבין-050-5713098   משרד-02-5690700

Sabin@avefrat.co.il

אושר 07.07.20

06.07.2023

משנת 2019

יועץ קרינה

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

קרינה

אבני אפרת חברה להנדסה אזרחית בע"מ

אלי-050-523904  סאבין-050-5713098   משרד-02-5690700

Sabin@avefrat.co.il

אושר 07.07.20

06.07.2023

משנת 2019

יועץ כמאי

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

כמאי (עורכי כתבי כמויות ואומדנים)

ניסים שוקר מהנדסים ויועצים בע"מ

02-6541735          050-8886755

shuker@shuker.co.il

אושר 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

2

כמאי (עורכי כתבי כמויות ואומדנים)

אלבו מהנדסים בע"מ

053-7347500

alboengi@gmail.com

אושר 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

3

כמאי (עורכי כתבי כמויות ואומדנים)

וניס הנדסה בע"מ

052-8800986

zorik@veniceng.co.il

אושר 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

4

כמאי (עורכי כתבי כמויות ואומדנים)

גטניו ושות' מודדים מוסמכים בע"מ

054-2204712      03-7541100

giladi@dotamap.com

לאישור 18.06.20

17.06.2023

משנת 2019

5

כמאי (עורכי כתבי כמויות ואומדנים)

 קאהן יובל

להשלים פרטים

h.kamuyot@gmail.com

21.03.2022

20.03.2025

קול קורא מס' 2/22

שמאי מקרקעין

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

שמאיי מקרקעין

עמוס מלר - כלכלה

052-2425713                    09-7494278

meler@a-meler.co.il

אושר 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

יועץ ביסוס מבנים

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

ביסוס מבנים 

במפ הנדסה בע"מ

052-7510575                    04-6288925

office@bmp-eng.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

2

ביסוס מבנים 

שמואל גפן הנדסת קרקע בע"מ

054-6602188       09-7667008 

office@geffen-eng.co.il

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

3

ביסוס מבנים 

רזי דבוש הנדסה אזרחית

054-4498422

office@dabush5.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

יועת מערכות מידע GIS

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

 מערכת מידע גיאוגרפית -GIS

פי,גי.אל.הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ

050-5248377          03-7914111

pgl@pgl.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

2

 מערכת מידע גיאוגרפית -GIS

מאפרו מהנדסים בע"מ

  077-532705        050-6218074

office@mapro.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

3

 מערכת מידע גיאוגרפית -GIS

אור הייטק G.I.S בע"מ

054-2000158                   074-7122222

office@orhitec.com

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

4

 מערכת מידע גיאוגרפית -GIS

לגעת במרחב בע"מ

052-8097373                     03-3036278

office@geo-touch.com

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

5

 מערכת מידע גיאוגרפית -GIS

סאיט ויז'ן מערכות מידע בע"מ

מתן-054-2229666          04-8577444   -מיכל                           

matan@geomap.co.il   zaid@geomap.co.il‏

 07.07.20

06.07.2023

משנת 2019

שונות

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

יעוץ תיירותי

רן שטוק

050-3528881                     03-6957833

ran@ranstock.com

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

2

יעוץ במות

אבני אפרת חברה להנדסה אזרחית בע"מ

אלי-050-523904  סאבין-050-5713098   משרד-02-5690700

Sabin@avefrat.co.il

 07.07.20

06.07.2023

משנת 2019

3

גיאוטכניקה 

שמואל גפן הנדסת קרקע בע"מ

054-6602188       09-7667008 

office@geffen-eng.co.il

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

4

גיאוטכניקה 

רזי דבוש הנדסה אזרחית

054-4498422

office@dabush5.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

ניהול ופיקוח על פרוייקטים בבינוי ותשתיות

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

ניהול ופיקוח על פרוייקטים בבינוי ותשתיות

י.ד ירדן אלון ניהול נכסים ובנין בע"מ 

050-9912345

office@ydyarden.co.il

 19.4.20

18.04.2023

משנת 2019

2

ניהול ופיקוח על פרוייקטים בבינוי ותשתיות

דני חננאל

052-4475336

hdani25@gmail.com

 2.06.20

01.06.2023

משנת 2019

3

ניהול ופיקוח על פרוייקטים בבינוי ותשתיות

בר טכנולוגיות ד.ש בע"מ

     03-9229103     054-6689500

doron@bartech.co.il

 19.4.22

18.04.2023

משנת 2019

4

ניהול ופיקוח על פרוייקטים בבינוי ותשתיות

ארז הררי הנדסה וייעוצ בע"מ

   08-6781787       052-3954315

office@hararierez.com

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

5

ניהול ופיקוח על פרוייקטים בבינוי ותשתיות

ניסים שוקר מהנדסים ויועצים בע"מ

02-6541735          050-8886755

shuker@shuker.co.il

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

6

ניהול ופיקוח על פרוייקטים בבינוי ותשתיות

אלמלם הנדסה וניהול בע"מ

09-7799044

office@elmalem.co.il

 19.4.22

18.04.2023

משנת 2019

7

ניהול ופיקוח על פרוייקטים בבינוי ותשתיות

PSN ניהול פרויקטים

 

office@psn.co.il

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

8

ניהול ופיקוח על פרוייקטים בבינוי ותשתיות

ממן ניהול ופיקוח בע"מ - יואל ממן

02-9709965

 

 19.4.22

18.04.2023

משנת 2019

9

ניהול ופיקוח על פרוייקטים בבינוי ותשתיות

אדם עמית בע"מ

072-2495530        050-5274804

eli@adamamit.com

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

10

ניהול ופיקוח על פרוייקטים בבינוי ותשתיות

גולדי הנדסה ונדל"ן

08-6655240          052-2222392

or@goldii.co.il

 19.4.22

18.04.2023

משנת 2019

11

ניהול הנדסת ופיקוח פרוייקטים ותשתיות

אייל רוטברט הנדסה וניהול בע"מ

052-5906550

yannay@rotbart-eng.com

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

12

ניהול ופיקוח על פרוייקטים בבינוי ותשתיות

וניס הנדסה בע"מ

052-8800986

zorik@veniceng.co.il

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

13

ניהול ופיקוח על פרוייקטים בבינוי ותשתיות

פרו ש.י.א הנדסה בנייה ותשתיות בע"מ

050-6980888          03-9676996

maya@pro-sie.com

 30.04.20

29.04.2023

משנת 2019

14

ניהול ופיקוח על פרוייקטים בבינוי ותשתיות

אלבו מהנדסים בע"מ

053-7347500

alboengi@gmail.com

 2.06.20

01.06.2023

משנת 2019

15

ניהול ופיקוח על פרוייקטים בבינוי ותשתיות

ניר צייזל תכנון פיקוח וייעוץ

050-5628357  077-4020092

nir@nirzeisel.co.il

 19.4.22

18.04.2023

משנת 2019

16

ניהול ופיקוח על פרוייקטים בבינוי ותשתיות

פייטלסון יעקובסון אדריכלים

03-6499515

office@fsj.co.il

 19.4.22

18.04.2023

משנת 2019

17

ניהול ופיקוח על פרוייקטים בבינוי ותשתיות

רן שטוק

050-3528881                     03-6957833

ran@ranstock.com

 19.4.22

18.04.2023

משנת 2019

18

ניהול ופיקוח על פרוייקטים בבינוי ותשתיות

קורן גואטה ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"מ

03-6292010

admin@k-g-eng.com

15.03.2022

14.03.2025

קול קורא מס' 2/2022

19

ניהול ופיקוח על פרוייקטים בבינוי ותשתיות

דבלמן פרצלינה ניהול פרויקטים ומבנים בע"מ

054-6880.218

mariyana@inproject.co.il

15.03.2022

14.03.2025

קול קורא מס' 2/2022

20

ניהול ופיקוח על פרוייקטים בבינוי ותשתיות

ים הנדסה אזרחית (י.ג) בע"מ

03-5290338

yam@yameng.co.il

15.03.2022

14.03.2025

קול קורא מס' 2/2022

21

ניהול ופיקוח על פרוייקטים בבינוי ותשתיות

יגאל אלון ניהול והשקעות בע"מ

להשלים פרטים

להשלים פרטים

15.03.2022

14.03.2025

קול קורא מס' 2/2022

22

ניהול ופיקוח על פרוייקטים בבינוי ותשתיות

וקסלר (נ.ד.ב) מהנדסים בע"מ

03-7404747

office@wechsler.co.il

15.03.2022

14.03.2025

קול קורא מס' 2/2022

23

ניהול ופיקוח על פרוייקטים בבינוי ותשתיות

י.אמינוב ניהול פרויקטים בע"מ

להשלים פרטים

להשלים פרטים

15.03.2022

14.03.2025

קול קורא מס' 2/2022

24

ניהול ופיקוח על פרוייקטים בבינוי ותשתיות

הלאור ניהול ופיקוח פרויקטים בע"מ

052-4720567

helena.urlainis@gmail.com

15.03.2022

14.03.2025

קול קורא מס' 2/2022

25

ניהול ופיקוח על פרוייקטים בבינוי ותשתיות

מירב הנדסה ניהול ופיקוח בע"מ

להשלים פרטים

להשלים פרטים

21.03.2022

20.03.2025

קול קורא מס' 2/2022

26

ניהול ופיקוח על פרוייקטים בבינוי ותשתיות

שגיא רייזנר

להשלים פרטים

להשלים פרטים

21.03.2022

20.03.2025

קול קורא מס' 2/2022

27

ניהול ופיקוח על פרוייקטים בבינוי ותשתיות

ליאורה סטולר ארכיטקטורה ותכנון ערים בע"מ

להשלים פרטים

stollerliora@gmail.com

21.03.2022

20.03.2025

קול קורא מס' 2/2022

28

ניהול ופיקוח על פרוייקטים בבינוי ותשתיות

מרום הנדסה ייעוץ וביצוע הנדסי - פרג אבידור

להשלים פרטים

avi@marom.org.il

21.03.2022

20.03.2025

קול קורא מס' 2/2022

29

ניהול ופיקוח פרויקטים

תדם הנדסה אזרחית בע"מ

להשלים פרטים

tedem@tedem.co.il

02.05.2022

01.05.2025

קול קורא מס' 2/2022

30

ניהול ופיקוח פרויקטים

אבני דרך

להשלים פרטים

alon@meng.co.il

02.05.2022

01.05.2025

קול קורא מס' 2/2022

31

ניהול ופיקוח פרויקטים

  ניהול בניה בע"מ cpm

להשלים פרטים

sarits@cpm.co.il

02.05.2022

01.05.2025

קול קורא מס' 2/2022

32

שירותי ניהול, פיקוח ובקרה הנדסית

דורון גת מהנדס אזרחי ד.ג אחזקות

להשלים פרטים

gatdoron@gmail.com

02.05.2022

01.05.2025

קול קורא מס' 2/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

ביטוח

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

יועץ ביטוח

עמיצור כחלון

להשלים פרטים

amitzur5@hotmail.com

21.03.2022

20.03.2025

קול קורא מס' 2/22

 

 

 

 

 

 

 

 

אגרונום וסקר עצים

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

אגרונום-יעוץ וסקרי עצים

אדיר יעוץ ופיקוח נופי בע"מ

להשלים פרטים

office@adir-nof.co.il

02.05.2022

01.05.2025

קול קורא מס' 2/22

 

 

 

 

 

 

 

 

יעוץ משפטי בתחום הרחבת גבולות, חלוקת הכנסות והסכמי גג

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

 יעוץ משפטי

הירשפלד,רייטר,ניזרי ושות' עו"ד

להשלים פרטים

להשלים פרטים

06.07.2021

05.07.2024

קול קורא מס' 11/21

2

יעוץ משפטי בתחום הרחבת גבולות, חלוקת הכנסות והסכמי גג

משרד עו"ד ברוך חייקין

להשלים פרטים

להשלים פרטים

06.07.2021

05.07.2024

קול קורא מס' 11/21

3

יעוץ משפטי בתחום הרחבת גבולות, חלוקת הכנסות והסכמי גג

משרד עו"ד גדעון פישר ושות'

להשלים פרטים

להשלים פרטים

06.07.2021

05.07.2024

קול קורא מס' 11/21

4

יעוץ משפטי בתחום הרחבת גבולות, חלוקת הכנסות והסכמי גג

עו"ד אינסה גולדנברג

להשלים פרטים

להשלים פרטים

06.07.2021

05.07.2024

קול קורא מס' 11/21

5

יעוץ משפטי בתחום הרחבת גבולות, חלוקת הכנסות והסכמי גג

משרד עו"ד אייל נון, נבון, ממן, באך ושות'

להשלים פרטים

להשלים פרטים

06.07.2021

05.07.2024

קול קורא מס' 11/21

6

יעוץ משפטי בתחום הרחבת גבולות, חלוקת הכנסות והסכמי גג

עפר שפיר ושות'

להשלים פרטים

להשלים פרטים

06.07.2021

05.07.2024

קול קורא מס' 11/21

7

יעוץ משפטי בתחום הרחבת גבולות, חלוקת הכנסות והסכמי גג

משרד עו"ד  וולר ושות'

להשלים פרטים

להשלים פרטים

06.07.2021

05.07.2024

קול קורא מס' 11/21

8

יעוץ משפטי בתחום הרחבת גבולות, חלוקת הכנסות והסכמי גג

משרד עו"ד בראש סומך

להשלים פרטים

להשלים פרטים

06.07.2021

05.07.2024

קול קורא מס' 11/21

9

יעוץ משפטי בתחום הרחבת גבולות, חלוקת הכנסות והסכמי גג

עו"ד אחיקם שוסטר

להשלים פרטים

להשלים פרטים

06.07.2021

05.07.2024

קול קורא מס' 11/21

 

 

 

 

 

 

 

 

שמאות מקרקעין

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

שירותי שמאות מקרקעין

צפריר שמאות מקרקעין ויעוץ כלכלי בע"מ

להשלים פרטים

להשלים פרטים

22.11.2021

21.11.2024

קול קורא מס' 25/21

2

שירותי שמאות מקרקעין

עמיר אהרוני שמאות

להשלים פרטים

להשלים פרטים

22.11.2021

21.11.2024

קול קורא מס' 25/21

3

שירותי שמאות מקרקעין

מסילתי חיים חברה לשמאות מקרקעין בע"מ

להשלים פרטים

להשלים פרטים

22.11.2021

21.11.2024

קול קורא מס' 25/21

4

שירותי שמאות מקרקעין

אומיד עודד סולימני

להשלים פרטים

להשלים פרטים

22.11.2021

21.11.2024

קול קורא מס' 25/21

4

שירותי שמאות מקרקעין

דליה עסיס

להשלים פרטים

להשלים פרטים

22.11.2021

21.11.2024

קול קורא מס' 25/21

6

שירותי שמאות מקרקעין

גיל סגל בע"מ

להשלים פרטים

להשלים פרטים

22.11.2021

21.11.2024

קול קורא מס' 25/21

 

 

 

 

 

 

 

 

שירותי תכנון תב"ע

 

התחום/מומחיות

שם היועץ/החברה

פרטי איש קשר 

דוא"ל

מועד כניסה למאגר

מועד סיום במאגר

כניסה למאגר מכוח קול קורא

1

שירותי תכנון תב"ע  

א.ב. מתכננים בע"מ

להשלים פרטים

להשלים פרטים

22.11.2021

21.11.2024

קול קורא מס' 28/21

2

שירותי תכנון תב"ע  

אדריכל ערן מבל

להשלים פרטים

להשלים פרטים

22.11.2021

21.11.2024

קול קורא מס' 28/21

3

שירותי תכנון תב"ע  

ארמון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

להשלים פרטים

להשלים פרטים

22.11.2021

21.11.2024

קול קורא מס' 28/21

4

שירותי תכנון תב"ע  

בסט אהוד פרץ

להשלים פרטים

להשלים פרטים

22.11.2021

21.11.2024

קול קורא מס' 28/21

5

שירותי תכנון תב"ע  

בר לוי דיין אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

להשלים פרטים

להשלים פרטים

22.11.2021

21.11.2024

קול קורא מס' 28/21

6

שירותי תכנון תב"ע  

אורי פיליפ כהן 

להשלים פרטים

להשלים פרטים

22.11.2021

21.11.2024

קול קורא מס' 28/21

7

שירותי תכנון תב"ע  

דרמן ורבקל אדריכלות בע"מ

להשלים פרטים

להשלים פרטים

25.11.2021

24.11.2024

קול קורא מס' 28/21

8

שירותי תכנון תב"ע  

מסילטי אדריכלים מתכנני ערים בע"מ

להשלים פרטים

להשלים פרטים

25.11.2021

24.11.2024

קול קורא מס' 28/21

9

שירותי תכנון תב"ע  

פוגל שהם 2017 אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

להשלים פרטים

להשלים פרטים

25.11.2021

24.11.2024

קול קורא מס' 28/21

10

שירותי תכנון תב"ע  

לאה שניאור אדריכלים

להשלים פרטים

להשלים פרטים

25.11.2021

24.11.2024

קול קורא מס' 28/21

11

שירותי תכנון תב"ע  

פרחי צפריר אדריכלים בע"מ

להשלים פרטים

להשלים פרטים

25.11.2021

24.11.2024

קול קורא מס' 28/21

12

שירותי תכנון תב"ע  

עירית סולסי דרור גרשון אדריכלים אורבניים

להשלים פרטים

להשלים פרטים

25.11.2021

24.11.2024

קול קורא מס' 28/21