תקנות למניעת הטרדה מינית

 

פז שלום תעסה
עו"ס משפחה וממונה למניעת הטרדה מינית