מס"ד

מספר המקלט

כתובת

שימוש בשגרה

יעוד בחירום

1

מקלט מספר 1

רחוב הרב יחיא אלקשמה 1

כולל תורני/שלומי ביטון

כולל תורני/שלומי ביטון

2

מקלט מספר 2

רחוב התאנה 2

 

מרכז דחק, מיגון אוכלוסייה שכונתית

3

מקלט מספר 3

רחוב הכוהנים 3

 

סיוע למשפחות נזקקות, מיגון אוכלוסייה שכונתית

4

מקלט מספר 5

רחוב מנחם בגין 32

 

פעילות הפגה שכונתית

5

מקלט מספר 6

רחוב משה זנדני 18

 

מיגון שכונתי לאוכלוסייה, פעילות הפגה שכונתית

6

מקלט מספר 7

רחוב החיטה 7

מועדון הנוער

מיגון לאוכלוסייה שכונתית

7

מקלט מספר 8

רחוב מנחם בגין 19

משרד הוטרנים

קופ"ח כללית