מרכז השיטור הקהילתי מהווה נקודת קצה של תחנת משטרה ואחד מייעודיו הוא שיפור השירות הניתן לאזרח והנגשתו.

השירותים הניתנים לאזרח במרכז לשיטור קהילתי

 1. מתן אישורים לביטוח
 2. קבלת מציאות
 3. מילוי טופסי אבידה
 4. הפניית אזרח למשרדי התחנה או לגורמי חוץ בתאום לצורך וקבלת תלונה ראשונית מאזרחים (בעברות קלות)
 5.  ייעוץ בנושאים קהילתיים : יישוב סכסוכים ברוח הגישור ,מיגון , אוכלוסיות ייחודיות (קשישים , עולים , בני נוער ,מגזר לא יהודי , חרדים וכיו"ב)
 6. מילוי טפסי ת.ד-(תאונת דרכים)
 7. גיוס מתנדבים למשמר אזרחי

תפקידי המש"ק –(מפקד שיטור קהילתי)

 1. מתן שירות ,ייעוץ והכוונת התושבים בנושאי משטרה מוגדרים (פירוט השירותים ראה נספח ג) .
 2. טיפול ראשוני באירועי תגובה המופנים אליו ע"י תושבים.
 3. טיפול משלים לאירועי תגובה בגזרתו שאינם ניתנים לפתרון מיידי ומטרתם למנוע הישנות התופעה /הבעיה.
 4. יצירת קשרי עבודה וייזום שותפויות עם גורמי קהילה /רשות ומיסודם באזורו .
 5. יזום פעילות מבצעית (פשיעה , ת"ד ואחר) בשילוב משרדי התחנה ,מתנדבים וגורמי קהילה להסגת יעדיו.
 6. סיוע במאבק בפשיעה ,בתאונות הדרכים ובתופעות מטרידות באזורו .
 7. טיפול מועדף באוכלוסיות ייחודית .
 8. הפעלת מודלים רלוונטיים בתחומי האכיפה והמניעה , בהתאם ליעדי הארגון והתחנה .
 9. הפעלת מערך מתנדבים ממוקד משימות.
 10. סיוע וטיפול בנעדרים בגזרתו
 11. העברת הדרכות /הרצאות /פאנלים תומכי יעדי האזור /התחנה .
 12. יצירת קשרי עבודה עם היחידות/ המשרדים השונים בתחנה ומחוצה לה .
 13. שת"פ עם יחידות משטרה אחרות לפתרון בעיות פשיעה ולנושאים נוספים באזורו
 14. רישום דוחות תנועת בדוקאים

אמיל גונן
מש"ק
08-85951107
050-6272396
08-85957329

קבלת קהל בכל השבוע בין השעות: 10:00-14:00, 18:00-22:00
ניתן לשינוי בתאום מראש בטלפונים