המצב הבטחוני בארץ ואירועי השנים האחרונות העלו צורך במתנדבים בשעת חירום. בשעה שכזו עולים צרכים רבים, אשר הרשות המקומית נדרשת לתת להם מענה- הן צרכים פיזיים בשטח והן צרכים רגשיים. ניסיון העבר ותרגילי החירום מלמדים כי ככל שמאגר המתנדבים גדול ומגוון יותר אזי למועצה יש אפשרות אוטונומית למתן מענה מיידי ויעיל לתושבים עד להגעת גורמי החירום הממשלתיים.

מתנדבי מכלול מידע לציבור

 • תגבור מוקד עירוני 24/7.
 • תגבור לשכות מידע וסיוע באיתור נעדרים.
 • העברת מידע לתושבים בשטח.

 מתנדבי מכלול הנדסה

 • סיוע בשיפוץ ובהערכת נזקים.
 • סיוע בחלוקת מים לתושבים.

 מתנדבי מכלול לוגיסטיקה וכ"א

 • סיוע בהיסעים של אוכלוסיות חלשות למרכזי קניות ובתי מרקחת.

 מתנדבי מכלול חינוך

 • סיוע לצוותי החינוך בעת לימודים.
 • תגבור צוותי הפגה לילדים.
 • תגבור במתקני קליטה.

 מתנדבי מכלול אוכלוסייה

 • מתן סיוע לנפגעי חרדה.
 • מתן עזרה ראשונה לנפגעים.
 • מתן סיוע למפונים ולחסרי קורת גג.
 • בעת הצורך, סיוע בקבורת חללים.
 • מתן סיוע לעולים חדשים ולאוכלוסיות חלשות.

 מתנדבי מכלול פיקוד ושליטה

 • סיוע בחמ"ל הישובי בשליטה ומעקב אחר כלל האירועים ברשות.
 • סיוע בשטח לסגירת אירוע ושמירה על סדר ציבורי.

 מתנדבי צוות סע"ר בני עי"ש (בהקמה)

 • חילוץ קל מהריסות בעת נפילת טיל או רעידת אדמה.
 • מתן עזרה ראשונה לנפגעים.
 • כיבוי שריפות.