תפקידי מחלקת ההנדסה

  • תכנון ויישום פרויקטים בשטחים מיועדים למבנה ציבור, תשתיות, כבישים ושצ"פים ( שטח ציבורי פתוח ) בהתאם למדיניות המועצה ובתיאום עם המחלקות השונות של המועצה ומשרדי ממשלה שונים.
  • רישוי מבנים: בקשות להיתרי בניה - בדיקת תכנון החיבורים לתשתיות הקיימות, טופס 4 ותעודת גמר - בדיקת ביצוע החיבורים לתשתיות הקיימות ושמירה על הסביבה.
  • שיפוץ ושדרוג מוסדות חינוך ומבנים ציבוריים.
  • נגישות: הקפדה בבניה חדשה על נגישות, שדרוג הקיים לשיפור הנגישות.
  • עזרה הנדסית למחלקות המועצה.

מידע לתושב:

בקשות להיתרי בנייה

פרט לפעולות בנייה המוגדרות 'כעבודה מצומצמת', לכל שאר פעולות הבנייה דרוש היתר בנייה שמתקבל בהליך הרגיל. לשם כך דרוש "עורך הבקשה הראשי" שהוא מוסמך לפי חוק לערוך את הבקשה. עורך הבקשה הראשי הוא אחד מגורמים הבאים: אדריכל, הנדסאי אדריכלות, מהנדס בנין או הנדסאי בנין, ועל מבקש ההיתר לפנות אליו.

ההגשה (גרמושקה) תוגש לוועדה המקומית לתכנון ובנייה "זמורה" לקבלת הסכמה עקרונית. לאחר מכן ניתן להגישה למועצה. מחלקת ההנדסה בודקת ומעירה הערות במידת הצורך בנושא חיבור לתשתיות הרשות.

לאחר מכן יש למלא טופס טיולים שניתן להוריד מאתר המועצה לצורך החתמת גורמים המצוינים בטופס.

בהמשך ניתן לפנות לועדת זמורה לקבלת היתר.

מידע נוסף, נוהלים, טפסים, מעקב אחר הליך אישור תכניות ועוד, ניתן לאתר באתר האינטרנט של הוועדה המקומית "זמורה" שכתובתו: www.zmora.org.il