מחלקת בטחון ובטיחות סביבתית

צוות המחלקה:

פעילות המחלקה:

 • רענון ובקורת בנושא בטחון ובטיחות
 • בקורת מיגון מוסדות חינוך ומוסדות ציבור 
 • הכנת תוכניות והכשרת עובדים לחירום
 • קביעת נוהל בטחון ובטיחות באירועים המוניים
 • ארגון ותרגול מערך החירום ברשות

מוסדות חינוך:

 • בקורת והכנת מוסדות חינוך לחירום ולשגרה
 • הנפקת אישורי בטיחות לפתיחת שנה
 • בדיקות בטיחות תקופתיים במוסדות חינוך
 • יישום תכנית עבודה שנתית לבטחון ובטיחות לפי נוהל המחוז
 • בקורת נהלי בטחון ובטיחות לפיחוזר מנכ"ל
 • הפעלת מאבטחים במוס"ח 
 • הדרכת רכזות בטחון וטיולים בבתי הספר
 • ליווי מערך הטיולים ופעיות חוץ מוסדית
 • הדרכה וליווי בתרגילים ארציים במוסדות חינוך

פקע"ר:

 • מימוש תכנית עבודה כפי שגובשה עם פיקוד העורף
 • קשר רציף עם רח"ל ומשרדי הממשלה לחירום

חירום:

 • ניהול מרכז הפעלה רשותי
 • ניהול והנחייה מערך מל"ח רשותי
 • ביצוע תרגילים לרענון והכשרה
 • טיפול באחזקת מקלטים ציבוריים
 • הפעלת חפ"ק רשותי בחירום
 • בקורת שוטפת באחזקת וטיפול בציוד לחירום.