המועצה רואה בחינוך הבלתי פורמלי שווה ערך לחינוך הפורמלי, ותפיסתה היא טיפוח מנהיגות הצעירה על ידי הקמתה והפעלתה של מועצת נוער יישובית, פיתוח וקידום נוער אחראי ואכפתי, בעל יכולת ניסיון והגשמה של מאווים וחלומות תוך הכנה לחיים עצמאיים והכוונה לדרך של תרומה לקהילה  וחינוך לערכים: עזרה הדדית,שוויון, דמוקרטיה כדרך חיים, קשרים אישיים, סובלנות, כבוד הדדי ושייכות קהילתית. 

המחלקה כוללת

  • *תנועת נוער "בני עקיבא" המהווה את תנועת הנוער המרכזית של הציבור הדתי לאומי בישראל.
  • *תנועת הצופים היא תנועה חברתית כלל עולמית. מטרתה היא לפתח אנשים צעירים גופנית ורוחנית כך שהנוער יוכל לקחת מקום מועיל יותר בחברה.
  • *מרכז נוער יישובי.

פרטי יצירת קשר

שי רבינוביץ'
מנהלת יחידת נוער