בהצלחה לצוותים החינוכיים המופלאים, להורים הנהדרים ולילדים המקסימים שלנו


בני עי"ש מאחלת לצוותים החינוכיים המופלאים, להורים הנהדרים ולילדים המקסימים שלנו

שתהיה זו שנת לימודים פורייה, מוצלחת ובטוחה!