מכרזים קבלניים וקולות קוראים

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
קול קורא 6/2024 למכירת רכבים בבעלות המועצה פומבי 19/02/2024 15/03/2024
מכרז פומבי 2/2024 להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות פומבי 14/02/2024 07/03/2024
מכרז פומבי 3/2024 למתן שירותי "תכנון כולל" בעבור תכנון מבני חינוך וציבור במתחמים מסומנים A1, A2, B בבני עי"ש ובחירת 3 משרדי תכנון שונים פומבי 01/02/2024 29/02/2024

עבור לארכיון המכרזים